Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rp

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu rp

Element rp reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która ma zostać wyświetlona w oknie przeglądarki internetowej w sytuacji gdy wspomniana przeglądarka internetowa nie interpretuje elementów HTML struktury RUBY.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie rp

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu ruby, jednak bezpośrednio po lub bezpośrednio przed elementem rt lub elementem rtc, lecz nie pomiędzy elementami rt

Przykładowy Kod HTML

<ruby>
  <rb>日本語</rb>
  <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest element "ruby", dla którego wspomniane elementy "rp" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "rp" znajdują się bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po elemencie "rt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

Przykładowy Kod HTML

<ruby>
  <rb>日本語</rb>
  <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
  <rp>(</rp><rtc>Japanese</rtc><rp>)</rp>
</ruby>

Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest element "ruby", dla którego wspomniane elementy "rp" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "rp" znajdują się bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po elemencie "rt" lub bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po elemencie "rtc", lecz nie pomiędzy elementami "rt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<ruby>
  <rb>日本語</rb>
  <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Kontekstem wewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli znak "(" oraz znak ")", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

Element rp posiada zdolność fallback. Zdolność fallback elementu rp uaktywnia się w momencie gdy przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu rp.

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<rp> ... </rp>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie rp występuje element rb, element rt, element rtc lub element rp lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie rp nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu rp

CSS display
  • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje danego elementu rp)

  • none (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje dany element rp)

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu rp

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "rp" */
rp {
  display:none;
}

Interpretacja elementu rp

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .