Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rp

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu rp

Element rp reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która ma zostać wyświetlona w oknie przeglądarki internetowej w sytuacji gdy przeglądarka internetowa nie interpretuje elementów HTML tworzących strukturę RUBY.

Dodatkowe artykuły związane z elementem rp

brak

Informacje techniczne o elemencie rp

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu ruby, lecz bezpośrednio po lub bezpośrednio przed elementem rt lub elementem rtc danego elementu ruby, jednak nie bezpośrednio pomiędzy elementami rt danego elementu ruby

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
  </ruby>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest element "ruby", dla którego wspomniane elementy "rp" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "rp" znajdują się bezpośrednio przed lub bezpośrednio po elemencie "rt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
   <rp>(</rp><rt>nihon-go</rt><rp>)</rp>
   <rp>(</rp><rtc>Japanese</rtc><rp>)</rp>
  </ruby>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest element "ruby", dla którego wspomniane elementy "rp" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "rp" znajdują się bezpośrednio przed lub bezpośrednio po elemencie "rt" albo bezpośrednio przed lub bezpośrednio po elemencie "rtc", lecz nie bezpośrednio pomiędzy elementami "rt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

 • jako element dziecko elementu rtc, lecz bezpośrednio po lub bezpośrednio przed elementem rt danego elementu rtc, jednak nie bezpośrednio pomiędzy elementami rt danego elementu rtc

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rt>nihongo</rt>
   <rtc><rp>(</rp><rt>Japanese</rt><rp>)</rp></rtc>
  </ruby>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest element "rtc", dla którego wspomniane elementy "rp" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "rp" znajdują się bezpośrednio przed lub bezpośrednio po elemencie "rt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "rtc", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rtc>
    <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
    <rp>(</rp><rt>nihon-go</rt><rp>)</rp>
    <rp>(</rp><rt>Japanese</rt><rp>)</rp>
   </rtc>
  </ruby>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest element "rtc", dla którego wspomniane elementy "rp" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "rp" znajdują się bezpośrednio przed lub bezpośrednio po elemencie "rt", lecz nie bezpośrednio pomiędzy elementami "rt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "rtc", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<ruby>
 <rb>日本語</rb>
 <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Kontekstem wewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli znak "(" oraz znak ")", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

Element rp posiada zdolność fallback. Zdolność fallback elementu rp uaktywnia się w momencie gdy przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu rp.

składnia HTML

<rp> ... </rp>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy bezpośrednio po danym elemencie rp występuje element rb, element rp, element rt lub element rtc lub gdy bezpośrednio po danym elemencie rp nie występuje żadna inna zawartość, która z naszego założenia miałaby należeć do kontekstu wewnętrznego elementu rodzica danego elementu rp

CSS display
 • none (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element rp)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu rp)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu rp

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "rp" */
rp {
 display:none;
}

Interpretacja elementu rp

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .