Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Akapit treści

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Aby zrozumieć czym jest akapit treści spróbujmy wykonać pewne zadanie.

Załóżmy, że chcemy, aby w oknie przeglądarki internetowej została wyświetlona treść, która będzie informowała nas o tym, że naszym ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Przykład:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Rezultat:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

W ten o to sposób utworzyliśmy jeden akapit treści. Akapit treści jest po prostu treścią, którą chcemy wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej.

Spróbujmy rozbudować nasz przykładowy akapit treści o kolejne informacje.

Przykład:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny. Moim ulubionym kwiatem jest róża. Moim ulubionym owocem jest czereśnia.

Rezultat:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny. Moim ulubionym kwiatem jest róża. Moim ulubionym owocem jest czereśnia.

Tym razem nasz przykładowy akapit treści informuje nas o tym, że naszym ulubionym kolorem jest kolor błękitny, że naszym ulubionym kwiatem jest róża, że naszym ulubionym owocem jest czereśnia.

Mimo że rozbudowaliśmy nasz przykładowy akapit treści o kolejne informacje dotyczące naszych ulubionych rzeczy, nasz przykładowy akapit treści jest ciągle tylko jednym akapitem treści.

Ponadto następujący zapis jest również tylko jednym akapitem treści:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Moim ulubionym owocem jest czereśnia.

Rezultat:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny. Moim ulubionym kwiatem jest róża. Moim ulubionym owocem jest czereśnia.

Akapit treści nie jest elementem HTML, lecz akapit treści może być reprezentowany przez element HTML.

Elementem HTML, który przeznaczony jest wyłącznie do reprezentowania akapitu treści jest element p.

Przykład:

<p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny. Moim ulubionym kwiatem jest róża. Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
</p>

Rezultat:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny. Moim ulubionym kwiatem jest róża. Moim ulubionym owocem jest czereśnia.

Od tej pory nasz przykładowy akapit treści reprezentowany jest przez element p.

Nasz przykładowy akapit treści jest ciągle tylko jednym akapitem treści, lecz dzięki elementom p wspomnianą sytuację możemy zmienić.

Przykład:

<p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
</p>

<p>
  Moim ulubionym kwiatem jest róża.
</p>

<p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
</p>

Rezultat:

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Moim ulubionym owocem jest czereśnia.

Od tej pory nasza przykładowa treść składa się z trzech osobnych akapitów treści.

Pierwszy akapit treści reprezentowany jest przez pierwszy element p. Pierwszy akapit treści mówi nam o tym, że naszym ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Drugi akapit treści reprezentowany jest przez drugi element p. Drugi akapit treści mówi nam o tym, że naszym ulubionym kwiatem jest róża.

Trzeci akapit treści reprezentowany jest przez trzeci element p. Trzeci akapit treści mówi nam o tym, że naszym ulubionym owocem jest czereśnia.