Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

margin-top

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości margin-top

Za pomocą właściwości margin-top możemy określić rozmiar górnego zewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

każda szerokość związana z właściwością margin-top tyczy się szerokości logicznej

Informacje techniczne o właściwości margin-top

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-header-group, table-row-group, table-footer-group, table-row, table-cell, table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial
 • h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, hr, pre, blockquote, figure

 • ol (gdy element ol nie jest elementem potomkiem elementu ol, elementu ul lub elementu dl)

 • ul (gdy element ul nie jest elementem potomkiem elementu ul, elementu ol lub elementu dl)

 • dl (gdy element dl nie jest elementem potomkiem elementu dl, elementu ol lub elementu ul)

animowanie

tak, lecz tylko wartość rozmiar

Interpretacja właściwości margin-top

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości margin-top

rozmiar

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości margin-top oraz dowolnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić rozmiar górnego zewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

Wartości ujemne

wartości ujemne tworzą ujemny górny zewnętrzny margines elementu HTML

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości najbliższego powiązanego elementu przodka

wartości procentowe są różnie obliczane w różnych przeglądarkach internetowych dla elementów dzieci elementu HTML typu flex lub inline-flex oraz dla elementów HTML należących do siatki elementu HTML tworzącego układ siatki

Dla zaawansowanych

gdy górny zewnętrzny margines elementu HTML przylega do dolnego zewnętrznego marginesu innego elementu HTML, wtedy wspomniane zewnętrzne marginesy obu elementów HTML załamują się między sobą, a oba elementy HTML dzieli przestrzeń o rozmiarze największego zewnętrznego marginesu (jeżeli oba zewnętrzne marginesy były dodatnie) lub o rozmiarze najmniejszego zewnętrznego marginesu (jeżeli oba zewnętrzne marginesy były ujemne) lub o rozmiarze wynikającym z różnicy pomiędzy wspomnianymi zewnętrznymi marginesami (jeżeli jeden z zewnętrznych marginesów był większy albo równy zeru, a drugi z zewnętrznych marginesów był mniejszy albo równy zeru), lecz tylko wtedy, gdy:

ponadto górny zewnętrzny margines elementu HTML może wybiegać poza górną granicę obszaru elementu przodka, lecz tylko wtedy, gdy:

Przykład

 margin-top:100px;
rozmiar górnego zewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 100 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "margin-top" wraz z wartością "100px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    margin-top:100px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar górnego zewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 100 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "margin-top" wraz z wartością "100px"
  </div>

 </body>
</html>

auto

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości auto właściwości margin-top możemy sprawić, że przeglądarka internetowa sama określi rozmiar górnego zewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML (najczęściej rozmiarem tym jest rozmiar 0).

Dla zaawansowanych

gdy do elementu HTML dodamy właściwość margin-top wraz z wartością auto oraz właściwość margin-bottom wraz z wartością auto, wtedy element HTML może zostać wyśrodkowany w wolnej przestrzeni obszaru zawartości, do którego należy, względem krawędzi blokowych najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści, lecz tylko wtedy, gdy:

gdy do elementu HTML dodamy właściwość margin-top wraz z wartością auto oraz właściwość margin-bottom wraz z wartością różną od wartości auto, wtedy element HTML może zostać przesunięty w wolnej przestrzeni obszaru zawartości, do którego należy, w kierunku dolnej krawędzi blokowej najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści, lecz tylko wtedy, gdy:

Przykład

 margin-top:auto;
przeglądarka internetowa sama określiła rozmiar górnego zewnętrznego marginesu tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "margin-top" wraz z wartością "auto"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    margin-top:auto;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przeglądarka internetowa sama określiła rozmiar górnego zewnętrznego marginesu tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "margin-top" wraz z wartością "auto"
  </div>

 </body>
</html>