Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

dd

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu dd

Element dd reprezentuje zawartość, którą powinna być treść opisu zagadnienia listy zagadnień reprezentowanej przez element dl.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie dd

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu dl (po elemencie dt lub po ewentualnym elemencie dd)

Przykładowy Kod HTML

<dl>
 <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
 <dd>Niebieski</dd>
</dl>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "dd" jest element "dl", dla którego wspomniany element "dd" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "dd" występuje po elemencie "dt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "dl", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "dd".

Przykładowy Kod HTML

<dl>
 <dt>Kolory nieba?</dt>
 <dd>Niebieski</dd>
 <dd>Czarny</dd>
</dl>

Kontekstem zewnętrznym pierwszego przykładowego elementu "dd" jest element "dl", dla którego wspomniany element "dd" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "dd" występuje po elemencie "dt" oraz przed elementem "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "dl", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "dd".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<dl>
 <dt><dfn>HyperText Markup Language</dfn></dt>
 <dd>
  <p>Jeden z języków służący do budowy stron internetowych.</p>
  <p>Język HTML nie jest jedynym językiem służącym do budowy stron internetowych.</p>
 </dd>
</dl>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dd" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p" oraz element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dd".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<dd> ... </dd>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie dd występuje inny element dd lub element dt lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie dd nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu dd

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu dd

dd {
 display:block;
 margin-left:40px;
}

Interpretacja elementu dd

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak