Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

transform-style

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości transform-style

Za pomocą właściwości transform-style możemy określić czy elementy dzieci interesującego nas elementu HTML powinny znaleźć się w tej samej perspektywie co ich element rodzic.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transform-style

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

flat

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości transform-style

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości transform-style

flat

Opis

Wartość flat jest domyślną wartością właściwości transform-style.

Domyślnie elementy dzieci elementu HTML nie znajdują się w tej samej perspektywie co ich element rodzic.

Przykład

 transform-style:flat;
div#rodzic
div#dziecko

Element "div#dziecko" nie znajduje się w tej samej perspektywie co przykładowy element "div#rodzic".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    transform:perspective(300px) rotateY(10deg);
    text-align:center;
    width:250px;
    height:250px;
    margin:0 auto;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #dziecko {
    transform:rotateY(-20deg);
    height:200px;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">div#rodzic
   <div id="dziecko">div#dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>

preserve-3d

Opis

Za pomocą wartości preserve-3d właściwości transform-style możemy sprawić, że elementy dzieci interesującego nas elementu HTML znajdą się w tej samej perspektywie co ich element rodzic.

Przykład

 transform-style:preserve-3d;
div#rodzic
div#dziecko

Element "div#dziecko" znajduje się w tej samej perspektywie co przykładowy element "div#rodzic", ponieważ do wspomnianego elementu "div#rodzic" została dodana właściwość "transform-style" wraz z wartością "preserve-3d".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    transform:perspective(300px) rotateY(10deg);
    transform-style:preserve-3d;
    text-align:center;
    width:250px;
    height:250px;
    margin:0 auto;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #dziecko {
    transform:rotateY(-20deg);
    height:200px;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">div#rodzic
   <div id="dziecko">div#dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>