Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka tekstu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii semantyka tekstu należą przede wszystkim elementy HTML, za pomocą których możemy określić dodatkowe znaczenie zawartości tekstowej występującej w części BODY dokumentu HTML.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   <p>Moim ulubionym kwiatem jest róża.</p>
   <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Rezultat:

Mój blog

Mój ulubiony kwiat

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

Mój ulubiony kolor

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Ponieważ błękitny to kolor nieba.

Po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej treści reprezentowanej przez zawartość naszej przykładowej struktury HTML, wspomniana treść przedstawia nam informacje między innymi na temat naszych ulubionych rzeczy. Naszego ulubionego kwiatu oraz naszego ulubionego koloru.

Jeżeli chcemy, aby użytkownik zwrócił szczególną uwagę, na którąś część naszej przykładowej treści reprezentowanej przez zawartość tekstową, wtedy możemy wykorzystać do wspomnianego celu między innymi element b.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
   <p>Ponieważ róża to symbol <b>miłości</b>.</p>
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor <b>nieba</b>.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Rezultat:

Mój blog

Mój ulubiony kwiat

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

Mój ulubiony kolor

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Ponieważ błękitny to kolor nieba.

Po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej treści reprezentowanej przez zawartość naszej przykładowej struktury HTML, takie wyrazy jak: róża, miłości, błękitny, nieba zostały wyróżnione przez przeglądarkę internetową za pomocą nieco grubszej czcionki, ponieważ wspomniane wyrazy od tej pory znajdują się w zawartości elementu b.

O pozostałych elementach HTML należących do kategorii semantyka tekstu powiemy sobie znacznie później.