Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

text-transform

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości text-transform

Za pomocą właściwości text-transform możemy określić dodatkowy sposób przekształcenia liter tekstu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-transform

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

none

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości text-transform

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości text-transform

none

Opis

Wartość none jest domyślną wartością właściwości text-transform.

Domyślnie litery tekstu elementu HTML nie posiadają żadnego dodatkowego sposobu przekształcenia (ich wielkość jest taka sama jak w kodzie HTML).

Przykład

 text-transform:none;
LITERY TEKSTU tego elementu "DIV" nie posiadają ŻADNEGO dodatkowego SPOSOBU przekształcenia

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   LITERY TEKSTU tego elementu "DIV" nie posiadają ŻADNEGO dodatkowego SPOSOBU przekształcenia
  </div>

 </body>
</html>

capitalize

Opis

Za pomocą wartości capitalize właściwości text-transform możemy sprawić, że pierwsze litery wszystkich wyrazów tekstu interesującego nas elementu HTML zostaną zamienione na duże litery.

Przykład

 text-transform:capitalize;
pierwsze litery wszystkich wyrazów tekstu tego elementu "div" zostały zamienione na duże litery, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-transform" wraz z wartością "capitalize"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-transform:capitalize;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   pierwsze litery wszystkich wyrazów tekstu tego elementu "div" zostały zamienione na duże litery, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-transform" wraz z wartością "capitalize"
  </div>

 </body>
</html>

uppercase

Opis

Za pomocą wartości uppercase właściwości text-transform możemy sprawić, że wszystkie litery tekstu interesującego nas elementu HTML zostaną zamienione na duże litery.

Przykład

 text-transform:uppercase;
wszystkie litery tekstu tego elementu "div" zostały zamienione na duże litery, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-transform" wraz z wartością "uppercase"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-transform:uppercase;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wszystkie litery tekstu tego elementu "div" zostały zamienione na duże litery, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-transform" wraz z wartością "uppercase"
  </div>

 </body>
</html>

lowercase

Opis

Za pomocą wartości lowercase właściwości text-transform możemy sprawić, że wszystkie litery tekstu interesującego nas elementu HTML zostaną zamienione na małe litery.

Przykład

 text-transform:lowercase;
WSZYSTKIE LITERY TEKSTU TEGO ELEMENTU "div" zostały zamienione na MAŁE LITERY, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-transform" wraz z wartością "lowercase"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-transform:lowercase;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   WSZYSTKIE LITERY TEKSTU TEGO ELEMENTU "div" zostały zamienione na MAŁE LITERY, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-transform" wraz z wartością "lowercase"
  </div>

 </body>
</html>