Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:read-write

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :read-write

   :read-write { ... }
  

Selektor :read-write odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :read-write.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :read-write, gdy w danym momencie do danego elementu HTML możemy wprowadzić własny tekst.

Informacje techniczne o selektorze :read-write

ograniczenie - elementy HTML

brak

Dzięki globalnemu atrybutowi contenteditable do większości elementów HTML możemy wprowadzić własny tekst.

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :read-write

p:read-write {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p:read-write { color:red; }
  
p:read-write

do każdego elementu p, do którego możemy wprowadzić własny tekst

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p:read-write {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ do tego elementu "p" nie możemy wprowadzić własnego tekstu
  </p>

  <p contenteditable>
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ do tego elementu "p" możemy wprowadzić własny tekst
  </p>

  <p>
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ do tego elementu "p" nie możemy wprowadzić własnego tekstu
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ do tego elementu "p" nie możemy wprowadzić własnego tekstu

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ do tego elementu "p" możemy wprowadzić własny tekst

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ do tego elementu "p" nie możemy wprowadzić własnego tekstu

Interpretacja selektora :read-write

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak