Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Kategorie główne

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Każdy element HTML może należeć tylko do jednej kategorii HTML, która jest kategorią główną.

Kategorie HTML, które są kategoriami głównymi zostały wymienione poniżej.

Każda z powyższych kategorii HTML zostanie omówiona w następnych krokach.