Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

param

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu param

Element param reprezentuje posiadający swoją nazwę oraz wartość parametr, który jest przeznaczony do kontrolowania działania zasobu internetowego reprezentowanego przez element object, do którego należy dany element param.

Dodatkowe artykuły związane z elementem param

brak

Informacje techniczne o elemencie param

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu object, lecz przed jakąkolwiek ewentualną zawartością opływającą danego elementu object

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>

 <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
  <param name="bgcolor" value="#FDD700">
 </object>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "param" jest element "object", dla którego wspomniany element "param" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "object", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "param".

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>

 <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
  <param name="bgcolor" value="#FDD700">

  <p>
   wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia przykładowego wideo
  </p>
 </object>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "param" jest element "object", dla którego wspomniany element "param" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "param" występuje przed zawartością opływającą elementu "object", którą w tym wypadku jest element "p", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "object", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "param".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty
zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<param>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display

none

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu param

param {
 display:none;
}

Interpretacja elementu param

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu param

Atrybut Lokalny

name

Przeznaczenie atrybutu name

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem param pozwala nam określić nazwę, jaką powinien posiadać parametr reprezentowany przez dany element param.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu name

nazwa parametru

Należy podać ciąg znaków, który chcemy, aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy parametru.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="150" height="150">
   <param name="bgcolor" value="#FDD700">
  </object>

 </body>
</html>

Rezultat

Nazwą, jaką posiada parametr reprezentowany przez przykładowy element "param", jest nazwa "bgcolor", ponieważ do wspomnianego elementu "param" został dodany atrybut "name" wraz z wartością "bgcolor".

Atrybut Lokalny

value

Przeznaczenie atrybutu value

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem param pozwala nam określić wartość, jaką powinien posiadać parametr reprezentowany przez dany element param.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu value

wartość parametru

Należy podać ciąg znaków, który chcemy, aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas wartości parametru.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="150" height="150">
   <param name="bgcolor" value="#FDD700">
  </object>

 </body>
</html>

Rezultat

Wartością, jaką posiada parametr reprezentowany przez przykładowy element "param", jest wartość "#FDD700", ponieważ do wspomnianego elementu "param" został dodany atrybut "value" wraz z wartością "#FDD700".