Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

param

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu param

Element param reprezentuje nazwę oraz wartość parametru, który jest przeznaczony do kontrolowania działania zasobu internetowego reprezentowanego przez element object, do którego należy dany element param.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie param

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu object (przed jakąkolwiek ewentualną zawartością opływającą wspomnianego elementu object)

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>

 <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
  <param name="bgcolor" value="#FDD700">
 </object>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "param" jest element "object", dla którego wspomniany element "param" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "object", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "param".

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>

 <object data="wideo-01.swf" width="300" height="200">
  <param name="bgcolor" value="#FDD700">

  <p>
   wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia przykładowego wideo
  </p>
 </object>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "param" jest element "object", dla którego wspomniany element "param" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "param" występuje przed zawartością opływającą elementu "object", którą w tym wypadku jest element "p", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "object", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "param".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty
składnia HTML

<param>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display

none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu param

param {
 display:none;
}

Interpretacja elementu param

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu param

name

Przeznaczenie atrybutu name

Atrybut name wykorzystany wraz z elementem param określa nazwę, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu param.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu name

nazwa

Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy parametru.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="150" height="150">
   <param name="bgcolor" value="#FDD700">
  </object>

 </body>
</html>

Rezultat

Nazwą parametru reprezentowanego przez przykładowy element "param" oraz umożliwiającego zmianę koloru tła zasobu internetowego reprezentowanego przez element "object" jest nazwa "bgcolor", ponieważ do wspomnianego elementu "param" został dodany atrybut "name" wraz z wartością "bgcolor".

value

Przeznaczenie atrybutu value

Atrybut value wykorzystany wraz z elementem param określa wartość, jaka powinna zostać przypisana do danego elementu param.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu value

ciąg znaków

Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas wartości parametru.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <object data="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="150" height="150">
   <param name="bgcolor" value="#FDD700">
  </object>

 </body>
</html>

Rezultat

Wartością parametru reprezentowanego przez przykładowy element "param" oraz umożliwiającego zmianę koloru tła zasobu internetowego reprezentowanego przez element "object" jest wartość "#FDD700", ponieważ do wspomnianego elementu "param" został dodany atrybut "value" wraz z wartością "#FDD700".