Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

abbr

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu abbr

Element abbr reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca skrót wyrażenia lub akronim.

Dodatkowe artykuły związane z elementem abbr

Informacje techniczne o elemencie abbr

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
 <abbr>RP</abbr>, czyli Rzeczpospolita Polska.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "abbr" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "abbr".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
 <abbr>RP</abbr>, czyli Rzeczpospolita Polska.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "abbr" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "RP", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "abbr".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<abbr> ... </abbr>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu abbr

abbr[title] {
 text-decoration-style:underline;
 text-decoration-line:dotted;
}

Interpretacja elementu abbr

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu abbr

Atrybut Globalny

title

Przeznaczenie atrybutu title

Atrybut title wykorzystany wraz z elementem abbr pozwala nam określić pełne rozwinięcie skrótu lub akronimu, który jest reprezentowany przez zawartość danego elementu abbr.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu title

rozwinięcie skrótu

Należy podać ciąg znaków, który chcemy, aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującego nas rozwinięcia skrótu.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   <abbr title="Narodowy Bank Polski">NBP</abbr>, czyli jeden z banków naszego świata.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

NBP, czyli jeden z banków naszego świata.

Ponieważ do przykładowego elementu "abbr" został dodany atrybut "title" wraz z wartością "Narodowy Bank Polski", przykładowy element "abbr" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że rozwinięciem akronimu "NBP", który jest reprezentowany przez zawartość wspomnianego elementu "abbr", jest ciąg znaków "Narodowy Bank Polski".