Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

h3

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu h3

Element h3 reprezentuje nagłówek trzeciego stopnia dla treści, do której należy dany element h3.

Docelową treścią między innymi może być:

Dodatkowe artykuły związane z elementem h3

Informacje techniczne o elemencie h3

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
  <h3>Mój ulubiony owoc</h3>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "h3" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "h3".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<article>
  <h3>Mój ulubiony owoc</h3>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "h3" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Mój ulubiony owoc", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "h3".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<h3> ... </h3>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu h3

h3 {
  display:block;
  font-weight:700;
  font-size:1.17em;
  margin-top:1em;
  margin-bottom:1em;
}

Interpretacja elementu h3

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak