Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

transition-delay

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości transition-delay

Za pomocą właściwości transition-delay możemy opóźnić lub przyspieszyć w czasie wykonywanie się efektu przejścia interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości transition-delay

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0s

wyjątki initial

brak

animowanie

nie

Interpretacja właściwości transition-delay

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości transition-delay

czas

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości transition-delay oraz dowolnej liczby wraz z wybraną jednostką czasu możemy opóźnić lub przyspieszyć w czasie wykonywanie się efektu przejścia interesującego nas elementu HTML.

Wartości dodatnie

wartości dodatnie opóźniają w czasie wykonywanie się efektu przejścia elementu HTML

Wartości ujemne

wartości ujemne przyspieszają w czasie wykonywanie się efektu przejścia elementu HTML

Przykład

 transition-delay:1s;

Wykonywanie się efektu przejścia przykładowego elementu "div" jest opóźnione w czasie o 1 sekundę, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transition-delay" wraz z wartością "1s".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transition-duration:2s;
    transition-delay:1s;
    font-size:1.3em;
    padding:1em;
    min-height:80px;
    width:40%;
    color:#000;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    color:#FFF;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>najedź na mnie kursorem myszy</div>

 </body>
</html>

sekwencja wartości

Wyjaśnienie

Jeżeli zdecydowaliśmy się na to, aby dokładnie określić, które właściwości CSS mogą brać udział w efekcie przejścia interesującego nas elementu HTML, wtedy za pomocą sekwencji kilku oddzielonych od siebie znakiem przecinka wartości należących do właściwości transition-delay możemy określić osobny czas trwania opóźnienia lub osobny czas trwania przyspieszenia wykonywania się efektu przejścia dla każdej podanej przez nas właściwości CSS mogącej brać udział w efekcie przejścia interesującego nas elementu HTML.

Podana przez nas sekwencja wartości właściwości "transition-delay" nie może zawierać wartości globalnych.

Jeżeli podana przez nas sekwencja wartości właściwości "transition-delay" będzie zawierała mniejszą liczbę wartości niż liczba właściwości CSS mogących brać udział w efekcie przejścia elementu HTML, wtedy przeglądarka internetowa powtórzy podaną przez nas sekwencję wartości właściwości "transition-delay" tak, aby uzyskać wystarczającą liczbę wartości.

Przykład

 transition-delay:1s, 3s;

Dokonywanie się zmiany wartości właściwości "width" biorącej udział w efekcie przejścia przykładowego elementu "div" zostało opóźnione w czasie o 1 sekundę, natomiast dokonywanie się zmiany wartości właściwości "background-color" biorącej udział w efekcie przejścia przykładowego elementu "div" zostało opóźnione w czasie o 3 sekundy, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transition-delay" wraz z następującą sekwencją wartości: "1s, 3s".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transition-property:width, background-color;
    transition-duration:2s;
    transition-delay:1s, 3s;
    font-size:1.3em;
    padding:1em;
    min-height:80px;
    width:40%;
    color:#000;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    color:#FFF;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>najedź na mnie kursorem myszy</div>

 </body>
</html>