Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Konteksty HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Podczas zapoznawania się z kolejnymi zagadnieniami języka HTML mieliśmy do czynienia z różnymi przykładowymi strukturami HTML.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pl">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="author" content="Jan Kowalski">
  <meta name="description" content="Chcesz dowiedzieć się, jakie są moje ulubiony rzeczy? Ten artykuł powie Ci, jaki jest mój ulubiony kwiat oraz kolor.">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
   <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Z zaprezentowaną strukturą HTML mogliśmy zapoznać się już wcześniej.

Wiemy, że pierwszym elementem dzieckiem elementu html musi być element head, natomiast drugim, a zarazem ostatnim elementem dzieckiem elementu html musi być element body. Innymi słowy elementem rodzicem elementu head oraz elementu body musi być element html, lecz element body musi znaleźć się po elemencie head w kodzie HTML.

Wiemy również, że elementem dzieckiem elementu head zazwyczaj musi być dokładnie jeden element title. Ponadto elementami dziećmi elementu head mogą również być inne elementy HTML, na przykład elementy meta.

Jednak dlaczego tak, a nie inaczej? W jaki sposób mamy wiedzieć, czy element p może być elementem dzieckiem elementu article? Lub w jaki sposób mamy wiedzieć, czy elementem rodzicem elementu p może być element article?

Odpowiedzią na nasze pytania są konteksty HTML.

Przed rozpoczęciem zapoznawania się z kontekstami HTML warto wiedzieć, co to jest: element rodzic, element dziecko, element przodek, element potomek. Ponadto warto wiedzieć o istnieniu kategorii ogólnych.