Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

sub

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu sub

Element sub reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która musi stanowić indeks dolny dla treści reprezentowanej przez zawartość, która opływa dany element sub.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie sub

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <var>x</var><sub><var>y</var></sub>
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "sub" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "sub".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <var>x</var><sub><var>y</var></sub>
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "sub" jest wyłącznie element "var". Wspomniany element "var" należy do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "var", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "sub".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<sub> ... </sub>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu sub

sub {
  vertical-align:sub;
  font-size:smaller;
}

Interpretacja elementu sub

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak