Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

section

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu section

Element section reprezentuje sekcję typu section, której przeznaczeniem jest grupowanie zawartości występującej w części BODY dokumentu HTML na różne tematyczne sekcje.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie section

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>

 <section>
  <h2>Owoce, które również lubię</h2>

  <article>
   <h3>Truskawka</h3>
   <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie truskawki">
  </article>

  <article>
   <h3>Kiwi</h3>
   <img src="owoc-02.png" alt="zdjęcie kiwi">
  </article>
 </section>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "section" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "section".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>

 <section>
  <h2>Owoce, które również lubię</h2>

  <article>
   <h3>Truskawka</h3>
   <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie truskawki">
  </article>

  <article>
   <h3>Kiwi</h3>
   <img src="owoc-02.png" alt="zdjęcie kiwi">
  </article>
 </section>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "section" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h2", element "article" oraz element "article", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "section".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<section> ... </section>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu section

section {
 display:block;
}

Interpretacja elementu section

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .