Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

border-image

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości border-image

Za pomocą właściwości border-image możemy określić kilka różnych cech obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image

przeznaczenie

element HTML każdego typu posiadający właściwość border-width wraz z wartością różną od wartości 0 oraz właściwość border-style wraz z wartością różną od wartości none, lecz nie elementy HTML pierwotnie budujące tabelę HTML, gdy element HTML typu table lub inline-table posiada właściwość border-collapse wraz z wartością collapse

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

none 100% /1 /0 stretch

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości border-image

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 11

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości border-image

grupa wartości

Opis

Za pomocą właściwości border-image oraz z góry zdefiniowanej grupy wartości możemy określić kilka różnych cech obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 border-image:url(obrazek-01.png) 20 /20px /5px round stretch;
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 border-image-source:url(obrazek-01.png);
 border-image-slice:20;
 border-image-width:20px;
 border-image-outset:5px;
 border-image-repeat:round stretch;
}

Składniki grupy wartości właściwości border-image

Przykładowe zapisy

url(obrazek.png) 20 /20px

url(obrazek.png) 5 10 15 20 /5px 10px 15px 20px

url(obrazek.png) 10 20 /20px /5px

url(obrazek.png) 20 /20px 10px /5px 10px round

url(obrazek.png) 5 10 15 20 /5px 10px 15px 20px /12px 14px 16px 18px round stretch

source

Składnik source nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-image. Składnik source określa wartość właściwości border-image-source, czyli to, na podstawie którego obrazka powinno zostać utworzone obrazkowe obramowanie dla interesującego nas elementu HTML.

slice

Składnik slice nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-image. Składnik slice określa wartość właściwości border-image-slice, czyli to w jaki sposób obrazek, który chcemy, aby stanowił obrazkowe obramowanie interesującego nas elementu HTML powinien zostać pokrojony na plastry przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

/width

Składnik width nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-image. Składnik width określa wartość właściwości border-image-width, czyli rozmiar szerokości obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

/outset

Składnik outset nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-image. Składnik outset określa wartość właściwości border-image-outset, czyli rozmiar odległości obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML od krawędzi tego elementu HTML.

repeat

Składnik repeat nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-image. Składnik repeat określa wartość właściwości border-image-repeat, czyli sposób powtarzania się niektórych części obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 border-image:url(https://webkod.pl/files/css/obramowanie-04.png) 20 /20px /5px round;
do tego elementu "div" zostało dodane obrazkowe obramowanie (utworzone na podstawie obrazka znajdującego się pod adresem "https://webkod.pl/files/css/obramowanie-04.png", pokrojonego na 9 różnych plastrów na podstawie wartości "20", ponadto wspomniane obrazkowe obramowanie tego elementu "div" posiada rozmiar szerokości równy 20 pikseli, znajduje się w odległości równej 5 pikseli od każdej krawędzi tego elementu "div" oraz jest powtarzane w stylu "round"), ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-image" wraz z następującą grupą wartości: "url(https://webkod.pl/files/css/obramowanie-04.png) 20 /20px /5px round"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border:20px solid;
    border-image:url(https://webkod.pl/files/css/obramowanie-04.png) 20 /20px /5px round;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do tego elementu "div" zostało dodane obrazkowe obramowanie (utworzone na podstawie obrazka znajdującego się pod adresem "https://webkod.pl/files/css/obramowanie-04.png", pokrojonego na 9 różnych plastrów na podstawie wartości "20", ponadto wspomniane obrazkowe obramowanie tego elementu "div" posiada rozmiar szerokości równy 20 pikseli, znajduje się w odległości równej 5 pikseli od każdej krawędzi tego elementu "div" oraz jest powtarzane w stylu "round"), ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-image" wraz z następującą grupą wartości: "url(https://webkod.pl/files/css/obramowanie-04.png) 20 /20px /5px round"
  </div>

 </body>
</html>