Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

scroll-behavior

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości scroll-behavior

Za pomocą właściwości scroll-behavior możemy określić sposób przewijania do treści interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości scroll-behavior

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

auto

wyjątki initial

brak

animowanie

nie

Interpretacja właściwości scroll-behavior

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

nie

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości scroll-behavior

auto

Opis

Wartość auto jest domyślną wartością właściwości scroll-behavior.

Domyślnie przewijanie do treści elementu HTML jest natychmiastowe.

Przykład

 scroll-behavior:auto;

Podczas przenoszenia się do treści przykładowego elementu "div" przewijanie do treści przykładowego elementu "div" jest natychmiastowe.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    height:300px;
    overflow:auto;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div > p {
    margin:0;
    min-height:300px;
   }

   div > :nth-child(1) {
    background-color:yellow;
   }

   div > :nth-child(2) {
    background-color:orange;
   }

   div > :nth-child(3) {
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p id="fragment-tresci-1">Fragment Treści: 1</p>
   <p id="fragment-tresci-2">Fragment Treści: 2</p>
   <p id="fragment-tresci-3">Fragment Treści: 3</p>
  </div>

  <ol>
   <li>
    <a href="#fragment-tresci-1">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-1"</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#fragment-tresci-2">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-2"</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#fragment-tresci-3">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-3"</a>
   </li>
  </ol>

 </body>
</html>

smooth

Opis

Za pomocą wartości smooth właściwości scroll-behavior możemy sprawić, że przewijanie do treści interesującego nas elementu HTML będzie łagodne.

Przykład

 scroll-behavior:none;

Podczas przenoszenia się do treści przykładowego elementu "div" przewijanie do treści przykładowego elementu "div" jest łagodne, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "scroll-behavior" wraz z wartością "smooth".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    scroll-behavior:smooth;
    height:300px;
    overflow:auto;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div > p {
    margin:0;
    min-height:300px;
   }

   div > :nth-child(1) {
    background-color:yellow;
   }

   div > :nth-child(2) {
    background-color:orange;
   }

   div > :nth-child(3) {
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <p id="fragment-tresci-a">Fragment Treści: A</p>
   <p id="fragment-tresci-b">Fragment Treści: B</p>
   <p id="fragment-tresci-c">Fragment Treści: C</p>
  </div>

  <ol>
   <li>
    <a href="#fragment-tresci-a">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-a"</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#fragment-tresci-b">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-b"</a>
   </li>

   <li>
    <a href="#fragment-tresci-c">przenieś mnie do fragmentu treści "fragment-tresci-c"</a>
   </li>
  </ol>

 </body>
</html>