Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

tr

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu tr

Element tr reprezentuje jeden wiersz tabeli HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie tr

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu thead

  Przykładowy Kod HTML

  <thead>
   <tr>
    <th>przedmiot</th>
    <th>ilość</th>
   </tr>
  </thead>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "tr" jest element "thead", dla którego wspomniany element "tr" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "thead", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "tr".

 • jako element dziecko elementu tbody

  Przykładowy Kod HTML

  <tbody>
   <tr>
    <th>szafa</th>
    <td>10</td>
   </tr>
  
   <tr>
    <th>stół</th>
    <td>5</td>
   </tr>
  </tbody>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "tr" jest element "tbody", dla którego wspomniane elementy "tr" są elementami dziećmi, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "tbody", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "tr".

 • jako element dziecko elementu tfoot

  Przykładowy Kod HTML

  <tfoot>
   <tr>
    <th>suma</th>
    <td>15</td>
   </tr>
  </tfoot>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "tr" jest element "tfoot", dla którego wspomniany element "tr" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "tfoot", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "tr".

 • jako element dziecko elementu table (po ewentualnym elemencie caption oraz ewentualnych elementach colgroup oraz ewentualnym elemencie thead oraz po lub przed ewentualnym elementem tfoot oraz po lub przed ewentualnymi elementami tr, jednak tylko jeżeli dany element table nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym elementu dziecka typu tbody)

  Przykładowy Kod HTML

  <table>
   <caption>Ilość przedmiotów w magazynie</caption>
  
   <tr>
    <th>przedmiot</th>
    <th>ilość</th>
   </tr>
  
   <tr>
    <th>szafa</th>
    <td>10</td>
   </tr>
  
   <tr>
    <th>stół</th>
    <td>5</td>
   </tr>
  
   <tr>
    <th>suma</th>
    <td>15</td>
   </tr>
  </table>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "tr" jest element "table", dla którego wspomniane elementy "tr" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "tr" znajdują się po elemencie "caption", natomiast w kontekście wewnętrznym wspomnianego elementu "table" nie znajduje się żaden element "tbody", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "table", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "tr".

kontekst wewnętrzny

elementy td, jak również ewentualnie elementy th, jak również ewentualnie zawartość skryptowa

Przykładowy Kod HTML

<tfoot>
 <tr>
  <th>suma</th>
  <td>15</td>
 </tr>
</tfoot>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "tr" jest wyłącznie element "th" oraz element "td", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "th" oraz element "td", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "tr".

Przykładowy Kod HTML

<tfoot>
 <tr>
  <th>suma</th>
  <td>15</td>

  <template id="szablon-1">
   <ins>
    <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
   </ins>
  </template>
  <script src="skrypt-01.js"></script>
 </tr>
</tfoot>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "tr" jest wyłącznie element "th" oraz element "td" oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość skryptowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "th", element "td", element "template" oraz element "script", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "tr".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<tr> ... </tr>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie tr występuje inny element tr lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie tr nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu tr

CSS display

table-row

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu tr

tr {
 display:table-row;
 vertical-align:inherit;
}

Interpretacja elementu tr

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak