Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

ins

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu ins

Element ins reprezentuje zawartość, która została dodana do zawartości dokumentu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie ins

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
 Dzisiejszy dzień <del>będzie</del> <ins>jest</ins> interesujący.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "ins" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "ins".

kontekst wewnętrzny

kontekst wewnętrzny elementu rodzica

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Najpopularniejszy kolor</h1>

 <del>
  <p>Najpopularniejszym kolorem jak do tej pory jest kolor zielony.</p>
 </del>

 <ins>
  <p>Najpopularniejszym kolorem jak do tej pory jest kolor niebieski.</p>
 </ins>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "ins" jest wyłącznie element HTML, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu rodzica wspomnianego elementu "ins", którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element "article", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "ins".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<ins> ... </ins>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu ins

ins {
 text-decoration:underline;
}

Interpretacja elementu ins

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu ins

cite

Przeznaczenie atrybutu cite

Atrybut cite wykorzystany wraz z elementem ins określa adres zasobu internetowego, z którego możemy dowiedzieć się, dlaczego zawartość, którą reprezentuje dany element ins została dołączona do zawartości danego dokumentu HTML.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu cite

URI

Należy podać ciąg znaków w formie adresu URI.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn</dt>
   <dd>
    <del>
     <p>9.69 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </del>

    <ins cite="http://rekord.jednostek.pl/100m">
     <p>9.58 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </ins>
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn

9.69 - Usain Bolt/Jamajka

9.58 - Usain Bolt/Jamajka

Sugerowanym dla przeglądarki internetowej adresem zasobu internetowego, z którego można dowiedzieć się, dlaczego zawartość reprezentowana przez przykładowy element "ins" została dodana do zawartości danego dokumentu HTML jest adres "http://rekord.jednostek.pl/100m", ponieważ do wspomnianego elementu "ins" został dodany atrybut "cite" wraz z wartością "http://rekord.jednostek.pl/100m".

datetime

Przeznaczenie atrybutu datetime

Atrybut datetime wykorzystany wraz z elementem ins określa datę dodania do zawartości danego dokumentu HTML zawartości reprezentowanej przez dany element ins.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu datetime

data

Należy podać ciąg znaków w formie standardu daty i czasu (standard ISO-8601).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn</dt>
   <dd>
    <del>
     <p>9.69 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </del>

    <ins datetime="2009-08-16">
     <p>9.58 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </ins>
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn

9.69 - Usain Bolt/Jamajka

9.58 - Usain Bolt/Jamajka

Sugerowaną dla przeglądarki internetowej datą dodania do zawartości danego dokumentu HTML zawartości reprezentowanej przez przykładowy element "ins" jest data "16 sierpień 2009 roku", ponieważ do wspomnianego elementu "ins" został dodany atrybut "datetime" wraz z wartością "2009-08-16".