Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość osadzona

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość osadzona należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować różne typy zasobów internetowych, które możemy osadzić (umieścić) w treści, którą ma reprezentować zawartość znajdująca się w części BODY dokumentu HTML.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
   <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Rezultat:

Mój blog

Mój ulubiony kwiat

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

Mój ulubiony kolor

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Ponieważ błękitny to kolor nieba.

Po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej treści reprezentowanej przez zawartość naszej przykładowej struktury HTML, użytkownik może dowiedzieć się między innymi o tym, że naszym ulubionym kwiatem jest róża. Aby nieco bardziej uzmysłowić użytkownikowi, jak wygląda nasz ulubiony kwiat możemy (na przykład za pomocą elementu img) osadzić (umieścić) zdjęcie róży w treści reprezentowanej przez zawartość naszej przykładowej struktury HTML.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   <p>Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
   <img src="https://webkod.pl/files/html/kwiat-01.png" alt="zdjęcie róży">
   <p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Rezultat:

Mój blog

Mój ulubiony kwiat

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

zdjęcie róży

Ponieważ róża to symbol miłości.

Mój ulubiony kolor

Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Ponieważ błękitny to kolor nieba.

Od tej pory po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej treści reprezentowanej przez zawartość naszej przykładowej struktury HTML możemy zauważyć pewną zmianę. Wspomnianą zmianą jest zdjęcie róży, które zostało osadzone (umieszczone) w naszej przykładowej treści za pomocą elementu img.

O pozostałych elementach HTML należących do kategorii zawartość osadzona powiemy sobie znacznie później.