Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Warunkowa przynależność do kategorii HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W języku HTML występuje wiele różnych kategorii HTML, do których to kategorii HTML zazwyczaj należy wiele różnych elementów HTML, lecz czasami może zdarzyć się taka sytuacja, iż dany element HTML należy do danej kategorii HTML wyłącznie gdy pewien z góry określony warunek jest spełniony.

W świecie realnym, gdy my sami jesteśmy w wieku dwudziestu lat, wtedy należymy do grupy ludzi, których wiek wynosi dwadzieścia lat, jednak w momencie gdy nasz wiek nie wynosi już dwudziestu lat, wtedy nie możemy należeć do grupy ludzi, których wiek wynosi dwadzieścia lat, ponieważ warunek posiadania przez nas wieku dwudziestu lat nie jest spełniony.

Przykładowo. Element audio należy do kategorii zawartość interaktywna, lecz tylko gdy pewien z góry określony warunek jest spełniony. Wspomnianym z góry określonym warunkiem jest posiadanie przez element audio atrybutu logicznego controls.

Zobaczmy najpierw jak będzie prezentował się w oknie przeglądarki internetowej przykładowy element audio, gdy wspomniany element audio nie będzie posiadał atrybutu logicznego controls.

Przykład:

<audio src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3"></audio>

Rezultat:

Gdy element audio nie posiada atrybutu logicznego controls, wspomniany element audio nie może należeć do kategorii zawartość interaktywna, ponieważ gdy element audio nie posiada atrybutu logicznego controls, wtedy nie możemy wykonać żadnej bezpośredniej interakcji ze wspomnianym elementem audio.

Zobaczmy teraz jak będzie prezentował się w oknie przeglądarki internetowej nasz przykładowy element audio, gdy wspomniany element audio będzie posiadał atrybut logiczny controls.

Przykład:

<audio src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3" controls></audio>

Rezultat:

Gdy element audio posiada atrybut logiczny controls, wspomniany element audio należy do kategorii zawartość interaktywna, ponieważ gdy element audio posiada atrybut logiczny controls, wtedy możemy wykonać bezpośrednią interakcję ze wspomnianym elementem audio. Wspomnianą interakcją na przykład może być kliknięcie, na któryś przycisk interfejsu użytkownika elementu audio, który to przycisk interfejsu użytkownika służy do kontrolowania odtwarzania zasobu internetowego reprezentowanego przez dany element audio.