Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

ul

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu ul

Element ul reprezentuje listę nieuporządkowaną, której zawartość powinna reprezentować treść, która nie musi zostać zaprezentowana według z góry określonej kolejności ze względu na ryzyko utraty znaczenia docelowej treści.

Dodatkowe artykuły związane z elementem ul

Informacje techniczne o elemencie ul

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<nav>
 <h2>Nawigacja strony internetowej</h2>

 <ul>
  <li>
   <a href="#produkty">Produkty</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#lokalizacja">Lokalizacja</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#kontakt">Kontakt</a>
  </li>
 </ul>
</nav>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "ul" jest element "nav". Wspomniany element "nav" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "nav", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "ul".

kontekst wewnętrzny

zero lub więcej elementów li, jak również ewentualnie zawartość skryptowa

Przykładowy Kod HTML

<nav>
 <h2>Nawigacja strony internetowej</h2>

 <ul>
  <li>
   <a href="#produkty">Produkty</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#lokalizacja">Lokalizacja</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#kontakt">Kontakt</a>
  </li>
 </ul>
</nav>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "ul" są wyłącznie elementy "li", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "li", element "li" oraz element "li", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "ul".

Przykładowy Kod HTML

<nav>
 <h2>Nawigacja strony internetowej</h2>

 <ul>
  <li>
   <a href="#produkty">Produkty</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#lokalizacja">Lokalizacja</a>
  </li>

  <li>
   <a href="#kontakt">Kontakt</a>
  </li>

  <template id="szablon-1">
   <ins>
    <iframe src="dynamiczna-statystyka-01.html"></iframe>
   </ins>
  </template>
  <script src="skrypt-01.js"></script>
 </ul>
</nav>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "ul" są wyłącznie elementy "li" oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość skryptowa, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "li", element "li", element "li", element "template" oraz element "script", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "ul".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<ul> ... </ul>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu ul

ul {
 display:block;
 list-style-type:disc;
 margin-top:1em;
 margin-bottom:1em;
 padding-left:40px;
}

ul ul {
 margin:0;
}

ol ul {
 margin:0;
}

dl ul {
 margin:0;
}

ul ul {
 list-style-type:circle;
}

ul ul ul {
 list-style-type:square;
}

ol ul {
 list-style-type:circle;
}

ol ul ul {
 list-style-type:square;
}

Interpretacja elementu ul

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak