Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

ruby

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu ruby

Element ruby reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która musi zostać zaprezentowana w formie typografii wschodnio-azjatyckiej.

Dodatkowe artykuły związane z elementem ruby

brak

Informacje techniczne o elemencie ruby

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
 <ruby>
  <rb>日本語</rb>
  <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
 </ruby>
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "ruby" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "ruby".

kontekst wewnętrzny

musi nim być co najmniej jedna następująca grupa elementów HTML: zawartość frazowana albo jeden lub więcej elementów rb, następnie jeden lub więcej elementów rt albo jeden lub więcej elementów rtc, ewentualnie wspomniane elementy rt lub elementy rtc mogą być bezpośrednio poprzedzone jednym elementem rp (element rp może również wystąpić bezpośrednio po wspomnianych elementach rt lub elementach rtc)

Przykładowy Kod HTML

<p>
 <ruby>
  <rb>日本語</rb>
  <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
 </ruby>
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "ruby" są elementy HTML, które nie są zabronionym kontekstem wewnętrznym elementu "ruby". Ponadto wspomniane elementy HTML zostały umieszczone w prawidłowej kolejności w kodzie HTML, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "rb", element "rp", element "rt" oraz element "rp", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "ruby".

wymagane elementy dzieci

zawartość frazowana lub przynajmniej jeden element rb, a następnie przynajmniej jeden element rt lub przynajmniej jeden element rtc

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<ruby> ... </ruby>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • ruby (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element ruby)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu ruby)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu ruby

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "ruby" */
ruby {
 display:ruby;
}

Interpretacja elementu ruby

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .