Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:indeterminate

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :indeterminate

   :indeterminate { ... }
  

Selektor :indeterminate odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :indeterminate.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :indeterminate, gdy w danym momencie dany element HTML nie posiada jednego ze swoich atrybutów HTML, który z pewnych względów powinien zostać przez nas określony w kodzie dokumentu HTML.

Informacje techniczne o selektorze :indeterminate

ograniczenie - elementy HTML
 • element progress nieposiadający w danym momencie atrybutu value

 • element HTML reprezentujący pole wyboru typu radio, lecz tylko wtedy, gdy w danym momencie w danej grupie pól wyboru typu radio (do której należy wspomniany element HTML) nie występuje żaden inny element HTML posiadający atrybut checked

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :indeterminate

progress:indeterminate {
 outline:3px solid red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   progress:indeterminate { outline:3px solid red; }
  
progress:indeterminate

do każdego elementu progress, który nie posiada atrybutu value

outline

dodaj właściwość CSS, która zmieni obrys elementu HTML

3px solid red

na obrys o szerokości trzech pikseli, stylu solid oraz kolorze czerwonym

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   progress:indeterminate {
    outline:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <label>
   Postęp: <progress max="100"></progress>
  </label>

  <hr>

  <label>
   Postęp: <progress max="100" value="60"></progress>
  </label>

 </body>
</html>

Rezultat


Tylko element "progress", który nie posiada atrybutu "value" ma zmieniony styl wyglądu swojego obrysu.

Interpretacja selektora :indeterminate

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Nie tyczy się elementu HTML reprezentującego pole wyboru typu radio.

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .