Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość opływająca

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość opływająca należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą znaleźć się w części BODY dokumentu HTML, jak również elementy HTML, które mogą być elementem bratem dla każdego innego elementu HTML należącego do kategorii zawartość opływająca. Oznacza to, że wszystkie elementy HTML należące do kategorii zawartość opływająca mogą opływać siebie nawzajem (znajdować się obok siebie, po sobie, przed sobą w kodzie HTML). Do kategorii zawartość opływająca należy również zwykły tekst, czyli zawartość tekstowa składającą się z dowolnego ciągu znaków.

Przykład:

<p>Moim <em>ulubionym</em> kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
<p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>
<hr>
<p>Moim <em>ulubionym</em> kolorem jest kolor <b>błękitny</b>.</p>
<p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>

W naszym przykładowym kodzie HTML znajdują się wyłącznie elementy HTML, które należą między innymi do kategorii zawartość opływająca.

Drugi element p opływa pierwszy element p. Element hr opływa drugi element p. Trzeci element p opływa element hr. Czwarty element p opływa trzeci element p.

Element em pierwszego elementu p opływa ciąg znaków Moim . Ciąg znaków  kwiatem jest  opływa element em pierwszego elementu p. Element b pierwszego elementu p opływa ciąg znaków  kwiatem jest . Znak . opływa element b pierwszego elementu p.

Ponadto element em trzeciego elementu p opływa ciąg znaków Moim . Ciąg znaków  kolorem jest kolor  opływa element em trzeciego elementu p. Element b trzeciego elementu p opływa ciąg znaków  kolorem jest kolor . Znak . opływa element b trzeciego elementu p.

Rezultat:

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.


Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.

Ponieważ błękitny to kolor nieba.

Kategoria zawartość opływająca odgrywa ważną rolę w odniesieniu do kontekstów HTML, o których powiemy sobie wkrótce.