Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

appearance

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości appearance

Za pomocą właściwości appearance możemy zresetować wbudowany w przeglądarkę internetową wygląd interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości appearance

przeznaczenie

elementy HTML tworzące formularz HTML oraz posiadające wbudowany w przeglądarkę internetową wygląd

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

auto

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości appearance

Firefox

tak, lecz z przedrostkiem -moz-

Google Chrome

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Safari

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Opera

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Internet Explorer

nie

Edge

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości appearance

auto

Opis

Wartość auto jest domyślną wartością właściwości appearance.

Domyślnie niektóre elementy HTML posiadają wbudowany w przeglądarkę internetową wygląd, który nie może zostać w pełni zresetowany, a następnie zmieniony za pomocą wielu różnych właściwości CSS.

Przykład

 appearance:auto;
potwierdzam

Przykładowy element "input" typu "checkbox" posiada wbudowany w przeglądarkę internetową wygląd.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   input {
    background-color:red;
   }

   input:checked {
    background-color:green;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <input type="checkbox"> potwierdzam

 </body>
</html>

none

Opis

Za pomocą wartości none właściwości appearance możemy sprawić, że wbudowany w przeglądarkę internetową wygląd interesującego nas elementu HTML zostanie w pełni zresetowany, a następnie będzie mógł zostać zmieniony za pomocą wielu różnych właściwości CSS.

Przykład

 appearance:none;
potwierdzam

Wbudowany w przeglądarkę internetową wygląd przykładowego elementu "input" typu "checkbox" został w pełni zresetowany, ponieważ do wspomnianego elementu "input" typu "checkbox" została dodana właściwość "appearance" wraz z wartością "none".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   input {
    appearance:none;
    -moz-appearance:none;
    -webkit-appearance:none;
    display:inline-block;
    width:1em;
    height:1em;
    background-color:red;
   }

   input:checked {
    border-radius:50%;
    background-color:green;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <input type="checkbox"> potwierdzam

 </body>
</html>