Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

text-stroke

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości text-stroke

Za pomocą właściwości text-stroke możemy określić kilka różnych cech konturu tekstu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości text-stroke

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

0 currentColor

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości text-stroke

Firefox

tak, lecz w tym wypadku z przedrostkiem -webkit-, a nie z przedrostkiem -moz-

Google Chrome

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Safari

tak

Opera

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Internet Explorer

nie

Edge

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości text-stroke

grupa wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości text-stroke oraz z góry zdefiniowanej grupy wartości możemy określić kilka różnych cech konturu tekstu interesującego nas elementu HTML.

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 text-stroke:5px red;
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 text-stroke-width:5px;
 text-stroke-color:red;
}

Składniki grupy wartości właściwości text-stroke

Przykładowe zapisy

10px

blue

10px blue

width

Składnik width nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości text-stroke. Składnik width określa wartość właściwości text-stroke-width, czyli rozmiar grubości konturu tekstu interesującego nas elementu HTML.

color

Składnik color nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości text-stroke. Składnik color określa wartość właściwości text-stroke-color, czyli kolor konturu tekstu interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 text-stroke:8px orange;
ABC

Do tekstu przykładowego elementu "div" został dodany kontur posiadający rozmiar grubości równy 8 pikseli oraz kolor pomarańczowy, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "text-stroke" wraz z następującą grupą wartości: "8px orange".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-stroke:8px orange;
    -webkit-text-stroke:8px orange;
    font-size:10em;
    font-weight:bolder;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>ABC</div>

 </body>
</html>