Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rt

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu rt

Element rt reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która musi zostać zaprezentowana nad treścią bazową elementu ruby.

Dodatkowe artykuły związane z elementem rt

brak

Informacje techniczne o elemencie rt

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu ruby

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
  </ruby>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "rt" jest element "ruby", dla którego wspomniany element "rt" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "rt".

 • jako element dziecko elementu rtc

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
   <rp>(</rp><rtc><rt>Japanese</rt></rtc><rp>)</rp>
  </ruby>

  Kontekstem zewnętrznym drugiego przykładowego elementu "rt" jest element "rtc", dla którego wspomniany element "rt" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "rtc", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla drugiego przykładowego elementu "rt".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<ruby>
 <rb>日本語</rb>
 <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
</ruby>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "rt" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "nihongo", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "rt".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<rt> ... </rt>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy bezpośrednio po danym elemencie rt występuje element rb, element rp, element rt lub element rtc lub gdy bezpośrednio po danym elemencie rt nie występuje żadna inna zawartość, która z naszego założenia miałaby należeć do kontekstu wewnętrznego elementu rodzica danego elementu rt

CSS display
 • ruby-text (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element rt)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu rt)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu rt

/* wszystkie reguły CSS, jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "rt" */

rt {
 display:ruby-text;
 font-size:50%;
}

rtc > rt {
 font-size:100%;
}

Interpretacja elementu rt

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .