Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

hr

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu hr

Element hr reprezentuje przerwę tematyczną w treści, np. przejście tematyczne pomiędzy dwoma akapitami treści.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie hr

kategoria ogólna

zawartość opływająca

kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <h1>Moje ulubione kwiaty</h1>

 <p>akapit treści o różach</p>
 <hr>
 <p>akapit treści o tulipanach</p>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "hr" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "hr".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<hr>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu hr

hr {
 display:block;
 margin-top:0.5em;
 margin-right:auto;
 margin-bottom:0.5em;
 margin-left:auto;
 border-width:1px;
 border-style:inset;
}

Interpretacja elementu hr

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak