Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

i

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu i

Element i reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która mogłaby zostać wymówiona w wyróżniającym się tonie od pozostałej treści reprezentowanej przez zawartość, która opływa dany element i. Wspomnianą zawartością elementu i może być: techniczny termin, myśl, idiom, transliteracja.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie i

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<article>
  <h1>Język HTML</h1>
  <p>Język HTML to jeden z języków służący do budowy stron internetowych.</p>
  <p>Termin <i>HyperText Markup Language</i> został wyjaśniony powyżej.</p>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "i" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "i".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<article>
  <h1>Język HTML</h1>
  <p>Język HTML to jeden z języków służący do budowy stron internetowych.</p>
  <p>Termin <i>HyperText Markup Language</i> został wyjaśniony powyżej.</p>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "i" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "HyperText Markup Language", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "i".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<i> ... </i>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu i

i {
  font-style:italic;
}

Interpretacja elementu i

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak