Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zawartość namacalna

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii zawartość namacalna należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować treść, która po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej może zostać przez nas zauważona. Do kategorii zawartość namacalna należy również zwykły tekst, czyli zawartość tekstowa składająca się z dowolnego ciągu znaków, lecz nie z samych białych znaków.

Przykład:

<p>Moim <em>ulubionym</em> kwiatem jest <b>róża</b>.</p>
<p>Ponieważ róża to symbol miłości.</p>

Rezultat:

Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Ponieważ róża to symbol miłości.

W naszym przykładowym kodzie HTML znajdują się wyłącznie elementy HTML, które między innymi należą do kategorii zawartość namacalna.

Po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej naszego przykładowego kodu HTML możemy zauważyć treść reprezentowaną przez zawartość pierwszego elementu p. Wspomnianą treścią jest ciąg znaków Moim ulubionym kwiatem jest róża..

Po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej naszego przykładowego kodu HTML możemy zauważyć treść reprezentowaną przez zawartość drugiego elementu p. Wspomnianą treścią jest ciąg znaków Ponieważ róża to symbol miłości..

Po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej naszego przykładowego kodu HTML możemy zauważyć treść reprezentowaną przez zawartość elementu em pierwszego elementu p. Wspomnianą treścią jest ciąg znaków ulubionym.

Po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej naszego przykładowego kodu HTML możemy zauważyć treść reprezentowaną przez zawartość elementu b pierwszego elementu p. Wspomnianą treścią jest ciąg znaków róża.

Jeżeli do elementu HTML dodamy atrybut logiczny hidden, wtedy dany element HTML automatycznie przestaje należeć do kategorii zawartość namacalna.

Kategoria zawartość namacalna nie odgrywa żadnej ważnej roli w odniesieniu do kontekstów HTML, o których powiemy sobie wkrótce.