Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

s

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu s

Element s reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która nie jest już aktualna, trafna, istotna względem treści reprezentowanej przez zawartość, która opływa dany element s.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie s

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Nasz produkt kosztuje: <s>9.99 zł</s>.
  <strong>Uwaga promocja!</strong> Nowa cena to: <b>7.99 zł</b>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "s" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "s".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Nasz produkt kosztuje: <s>9.99 zł</s>.
  <strong>Uwaga promocja!</strong> Nowa cena to: <b>7.99 zł</b>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "s" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "9.99 zł", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "s".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<s> ... </s>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu s

s {
  text-decoration:line-through;
}

Interpretacja elementu s

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak