Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

dt

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu dt

Element dt reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca nazwę zagadnienia w liście zagadnień reprezentowanej przez element dl, do którego należy dany element dt.

Dodatkowe artykuły związane z elementem dt

Informacje techniczne o elemencie dt

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu dl, lecz przed ewentualnym elementem dt lub elementem dd danego elementu dl

  Przykładowy Kod HTML

  <dl>
   <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
   <dd>Niebieski</dd>
  </dl>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "dt" jest element "dl", dla którego wspomniany element "dt" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "dt" występuje przed elementem "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "dl", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "dt".

  Przykładowy Kod HTML

  <dl>
   <dt>Kolor cytryny</dt>
   <dt>Kolor słońca</dt>
   <dd>Żółty</dd>
  </dl>

  Kontekstem zewnętrznym pierwszego przykładowego elementu "dt" jest element "dl", dla którego wspomniany element "dt" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "dt" występuje przed elementem "dt", który występuje przed elementem "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "dl", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "dt".

 • jako element dziecko elementu div, lecz przed ewentualnym elementem dt lub elementem dd danego elementu div, ponadto tylko wtedy gdy dany element div jest elementem dzieckiem elementu dl

  Przykładowy Kod HTML

  <dl>
   <div>
    <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
    <dd>Niebieski</dd>
   </div>
  </dl>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "dt" jest element "div", dla którego wspomniany element "dt" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "div" jest elementem dzieckiem elementu "dl", natomiast wspomniany element "dt" występuje przed elementem "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "div", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "dt".

  Przykładowy Kod HTML

  <dl>
   <div>
    <dt>Kolor cytryny</dt>
    <dt>Kolor słońca</dt>
    <dd>Żółty</dd>
   </div>
  </dl>

  Kontekstem zewnętrznym pierwszego przykładowego elementu "dt" jest element "div", dla którego wspomniany element "dt" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "div" jest elementem dzieckiem elementu "dl", natomiast wspomniany element "dt" występuje przed elementem "dt", który występuje przed elementem "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "div", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "dt".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie następujące elementy HTML jako elementy potomkowie: header, footer, elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości, elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości

Przykładowy Kod HTML

<dl>
 <dt>
  <dfn>HyperText Markup Language</dfn>
  <img src="logo-01.png" alt="HTML5">
 </dt>
 <dd>Jeden z języków służący do budowy stron internetowych.</dd>
</dl>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dt" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "dt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "dfn" oraz element "img", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dt".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<dt> ... </dt>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy bezpośrednio po danym elemencie dt występuje inny element dt lub element dd

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu dt

dt {
 display:block;
}

Interpretacja elementu dt

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak