Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

base

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu base

Gdy element base posiada atrybut href, wtedy element base reprezentuje bazowy adres URL dokumentu HTML.

Bazowy adres URL dokumentu HTML oddziałuje na wszystkie względne adresy URL posiadane przez różne elementy HTML znajdujące się w zawartości danego dokumentu HTML.

Gdy element base posiada atrybut target, wtedy element base reprezentuje domyślny kontekst (miejsce) wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez różne elementy HTML znajdujące się w zawartości danego dokumentu HTML.

Maksymalnie jeden element "base" może znajdować się w części HEAD dokumentu HTML.

Element "base" oddziałuje tylko na elementy HTML, które znajdują się po danym elemencie "base" w kodzie dokumentu HTML.

Dodatkowe artykuły związane z elementem base

brak

Informacje techniczne o elemencie base

kategoria ogólna

zawartość metadata

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu head, którego elementem dzieckiem nie jest inny element base

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="https://webkod.pl/files/html/">
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "base" jest element "head", dla którego wspomniany element "base" jest jedynym elementem dzieckiem typu "base", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "base".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

atrybut href lub atrybut target lub oba naraz

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<base>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display

none

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu base

base {
 display:none;
}

Interpretacja elementu base

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu base

Atrybut Lokalny

href

Przeznaczenie atrybutu href

Atrybut href wykorzystany wraz z elementem base pozwala nam określić adres URL, jaki powinien zostać umieszczony, przez przeglądarkę internetową, na początku każdego względnego adresu URL posiadanego przez różne elementy HTML znajdujące się w zawartości danego dokumentu HTML.

Wartość atrybutu "href" elementu "base" może oddziaływać na elementy HTML posiadające atrybut: action, cite, data, formaction, href, poster lub src.

Atrybut "href" jest atrybutem wymaganym elementu "base", lecz tylko wtedy gdy dany element "base" nie posiada atrybutu target.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu href

URL

Należy podać ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="https://webkod.pl/files/html/">
 </head>
 <body>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Adresem URL, jaki zostanie umieszczony przez przeglądarkę internetową na początku każdego względnego adresu URL posiadanego przez przykładowe elementy "a", jest adres "https://webkod.pl/files/html/", ponieważ do części HEAD dokumentu HTML, w którego zawartości znajdują się wspomniane elementy "a", został dodany element "base" wraz z atrybutem "href" o wartości "https://webkod.pl/files/html/".

Atrybut Lokalny

target

Przeznaczenie atrybutu target

Atrybut target wykorzystany wraz z elementem base pozwala nam określić domyślny kontekst (miejsce) wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez różne elementy HTML znajdujące się w zawartości danego dokumentu HTML.

Wartość atrybutu "target" elementu "base" oddziałuje na elementy a posiadające atrybut href, na elementy area posiadające atrybut href oraz na elementy form.

Atrybut "target" jest atrybutem wymaganym elementu "base", lecz tylko wtedy gdy dany element "base" nie posiada atrybutu href.

Wartość domyślna

_self (gdy pominęliśmy atrybut)

_blank (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu target

_blank

Wartość _blank wskazuje na nowy kontekst przeglądarki internetowej, na nowe miejsce, np. na nowe okno przeglądarki internetowej (nową zakładkę).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="_blank">
 </head>
 <body>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych, do których prowadzą klikalne odnośniki reprezentowane przez przykładowe elementy "a", jest nowe okno przeglądarki internetowej, ponieważ do części HEAD dokumentu HTML, w którego zawartości znajdują się wspomniane elementy "a", został dodany element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_blank".

_parent

Wartość _parent wskazuje na kontekst rodzica kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/base-target-parent.html"></iframe>
  <!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU: base-target-parent.html >>>>

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Atrybut target - wartość _parent</title>
    <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="_parent">
   </head>
   <body>

    <ul>
     <li>
      <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
     </li>

     <li>
      <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
     </li>

     <li>
      <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
     </li>
    </ul>

   </body>
  </html>

  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Kontekstem przeglądarki internetowej, do którego należy przykładowy element "base", jest element "iframe", którego kontekstem rodzicem w tym wypadku jest aktualne okno przeglądarki internetowej, dlatego domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych, do których prowadzą klikalne odnośniki reprezentowane przez przykładowe elementy "a", jest aktualne okno przeglądarki internetowej, ponieważ w części HEAD dokumentu HTML, w którego zawartości znajdują się wspomniane elementy "a", występuje wspomniany element "base" posiadający atrybut "target" o wartości "_parent".

Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base", nie posiada kontekstu rodzica, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.

_self

Wartość _self wskazuje na kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base, np. na aktualne okno przeglądarki internetowej (aktualną zakładkę) lub na aktualny element iframe.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/base-target-self.html"></iframe>
  <!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU: base-target-self.html >>>>

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Atrybut target - wartość _self</title>
    <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="_self">
   </head>
   <body>

    <ul>
     <li>
      <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
     </li>

     <li>
      <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
     </li>

     <li>
      <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
     </li>
    </ul>

   </body>
  </html>

  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Kontekstem przeglądarki internetowej, do którego należy przykładowy element "base", jest element "iframe", dlatego domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych, do których prowadzą klikalne odnośniki reprezentowane przez przykładowe elementy "a", jest element "iframe", ponieważ w części HEAD dokumentu HTML, w którego zawartości znajdują się wspomniane elementy "a", występuje wspomniany element "base" posiadający atrybut "target" o wartości "_self".

_top

Wartość _top wskazuje na kontekst najdalszego przodka kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/base-target-top.html"></iframe>
  <!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU: base-target-top.html >>>>

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Atrybut target - wartość _top</title>
    <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="_top">
   </head>
   <body>

    <ul>
     <li>
      <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
     </li>

     <li>
      <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
     </li>

     <li>
      <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
     </li>
    </ul>

   </body>
  </html>

  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Kontekstem przeglądarki internetowej, do którego należy przykładowy element "base", jest element "iframe", którego najdalszym kontekstem przodkiem w tym wypadku jest aktualne okno przeglądarki internetowej, dlatego domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych, do których prowadzą klikalne odnośniki reprezentowane przez przykładowe elementy "a", jest aktualne okno przeglądarki internetowej, ponieważ w części HEAD dokumentu HTML, w którego zawartości znajdują się wspomniane elementy "a", występuje wspomniany element "base" posiadający atrybut "target" o wartości "_top".

Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base", nie posiada kontekstu najdalszego przodka, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.

iframe name

Należy podać wartość atrybutu name interesującego nas elementu iframe, dzięki czemu interesujący nas element iframe stanie się docelowym kontekstem.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="ramka-1">
 </head>
 <body>

  <iframe name="ramka-1"></iframe>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych, do których prowadzą klikalne odnośniki reprezentowane przez przykładowe elementy "a", jest element "iframe" posiadający atrybut "name" o wartości "ramka-1", ponieważ do części HEAD dokumentu HTML, w którego zawartości znajdują się wspomniane elementy "a", został dodany element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "ramka-1".

Jeżeli w kontekście przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base" lub w kontekście rodzicu lub w kontekście przodku, nie znajduje się element iframe o wartości atrybutu name, którą podaliśmy, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _blank.

Możemy podać również wartość atrybutu name interesującego nas elementu object, lecz tylko wtedy gdy interesujący nas element object reprezentuje zasób internetowy pochodzący z technologii HTML.