Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

base

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu base

Element base reprezentuje bazowy adres URL dokumentu HTML. Element base może również reprezentować domyślny kontekst (miejsce) wczytywania się zasobu internetowego reprezentowanego przez określony element HTML.

W obu przypadkach element "base" oddziałuje na elementy a posiadające atrybut href, na elementy area posiadające atrybut href oraz na elementy form posiadające atrybut action.

Element "base" oddziałuje tylko na elementy HTML, które występują po wspomnianym elemencie "base" w kodzie HTML.

Maksymalnie jeden element "base" może znaleźć się w części HEAD dokumentu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie base

kategoria ogólna

zawartość metadata

kontekst zewnętrzny

jako element dziecko elementu head, który nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym innego elementu base

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="https://webkod.pl/files/html/">
 </head>

 <body>
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "base" jest element "head", dla którego wspomniany element "base" jest jedynym elementem dzieckiem typu "base", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "base".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

atrybut href

składnia HTML

<base>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display

none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu base

base {
 display:none;
}

Interpretacja elementu base

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu base

href

Przeznaczenie atrybutu href

Atrybut href wykorzystany wraz z elementem base określa bazowy adres URL dla wszystkich względnych adresów URL reprezentowanych przez różne elementy HTML występujące w zawartości danego dokumentu HTML.

Wartość atrybutu "href" elementu "base" oddziałuje na elementy a posiadające atrybut href, na elementy area posiadające atrybut href oraz na elementy form posiadające atrybut action.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu href

URL

Należy podać ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="https://webkod.pl/files/html/">
 </head>
 <body>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Bazowym adresem URL dla wszystkich względnych adresów URL reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości przykładowego dokumentu HTML jest adres "https://webkod.pl/files/html/", ponieważ w zawartości wspomnianego dokumentu HTML występuje (w odpowiednim miejscu) element "base" wraz z atrybutem "href" o wartości "https://webkod.pl/files/html/".

target

Przeznaczenie atrybutu target

Atrybut target wykorzystany wraz z elementem base określa domyślny kontekst (miejsce) wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez różne elementy HTML występujące w zawartości danego dokumentu HTML.

Wartość atrybutu "target" elementu "base" oddziałuje na elementy a posiadające atrybut href, na elementy area posiadające atrybut href oraz na elementy form posiadające atrybut action.

Wartość domyślna

_self (gdy pominęliśmy atrybut)

_blank (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu target

_blank

Wartość _blank wskazuje na nowy kontekst przeglądarki internetowej, na nowe miejsce. Na przykład na nowe okno przeglądarki internetowej (nową zakładkę).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="_blank">
 </head>
 <body>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_blank" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML jest nowe okno przeglądarki internetowej.

_parent

Wartość _parent wskazuje na kontekst rodzica kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/base-target-parent.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - base-target-parent.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _parent</title>
     <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="_parent">
    </head>
    <body>

     <ul>
      <li>
       <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
      </li>

      <li>
       <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
      </li>

      <li>
       <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
      </li>
     </ul>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_parent" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" jest kontekst, który jest kontekstem rodzicem wspomnianego elementu "iframe", czyli w tym wypadku aktualne okno przeglądarki internetowej.

Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base" nie posiada kontekstu rodzica, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.

_self

Wartość _self wskazuje na aktualny kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base. Na przykład na aktualne okno przeglądarki internetowej (aktualną zakładkę) lub aktualny element iframe.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/base-target-self.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - base-target-self.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _self</title>
     <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="_self">
    </head>
    <body>

     <ul>
      <li>
       <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
      </li>

      <li>
       <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
      </li>

      <li>
       <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
      </li>
     </ul>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_self" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" jest kontekst, który jest aktualnym kontekstem wspomnianego elementu "iframe", czyli w tym wypadku wspomniany element "iframe".

_top

Wartość _top wskazuje na kontekst najdalszego przodka kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="https://webkod.pl/files/html/base-target-top.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - base-target-top.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _top</title>
     <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="_top">
    </head>
    <body>

     <ul>
      <li>
       <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
      </li>

      <li>
       <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
      </li>

      <li>
       <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
      </li>
     </ul>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_top" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" jest kontekst, który jest najdalszym kontekstem przodkiem wspomnianego elementu "iframe", czyli w tym wypadku aktualne okno przeglądarki internetowej.

Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base" nie posiada kontekstu najdalszego przodka, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.

iframe name

Należy podać wartość atrybutu name interesującego nas elementu iframe, dzięki czemu interesujący nas element iframe stanie się docelowym kontekstem.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="https://webkod.pl/files/html/" target="ramka-1">
 </head>
 <body>

  <iframe name="ramka-1"></iframe>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "ramka-1" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML jest element "iframe" posiadający atrybut "name" o wartości "ramka-1".

Jeżeli w danym kontekście przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base" lub w kontekście rodzicu lub w kontekście przodku nie znajduje się element iframe o wartości atrybutu name, którą podaliśmy, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _blank.

Możemy podać również wartość atrybutu name interesującego nas elementu object, lecz tylko wtedy gdy wspomniany element object reprezentuje zasób internetowy w postaci dokumentu HTML.