Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:empty

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :empty

   :empty { ... }
  

Selektor :empty odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :empty.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :empty, gdy w danym momencie dany element HTML nie posiada w swojej zawartości żadnej rzeczy (komentarz języka HTML jest ignorowany przez przeglądarkę internetową, natomiast białe znaki nie).

Informacje techniczne o selektorze :empty

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :empty

p:empty {
 background-color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p:empty { background-color:red; }
  
p:empty

do każdego elementu p, który nie posiada w swojej zawartości żadnej rzeczy

background-color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tła elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p {
    padding:1em;
    border:3px solid black;
   }

   p:empty {
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>to jest pierwszy przykładowy element "p"</p>

  <p></p>

  <p>  </p>

  <p><!-- to jest czwarty przykładowy element "p" --></p>

 </body>
</html>

Rezultat

to jest pierwszy przykładowy element "p"

- pierwszy przykładowy element "p" posiada w swojej zawartości ciąg znaków "to jest pierwszy przykładowy element p"

- drugi przykładowy element "p" nie posiada w swojej zawartości żadnej rzeczy, dlatego kolor tła wspomnianego elementu "p" jest czerwony

- trzeci przykładowy element "p" posiada w swojej zawartości kilka białych znaków

- czwarty przykładowy element "p" traktowany jest przez przeglądarkę internetową jako element HTML nieposiadający w swojej zawartości żadnej rzeczy (komentarz języka HTML jest ignorowany), dlatego kolor tła wspomnianego elementu "p" jest czerwony

Interpretacja selektora :empty

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .