Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

details

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu details

Element details reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, z której użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje na temat treści reprezentowanej przez pozostałą zawartość, do której należy dany element details lub z której użytkownik może uzyskać dodatkową kontrolę nad treścią reprezentowaną przez pozostałą zawartość, do której należy dany element details.

Dodatkowe artykuły związane z elementem details

brak

Informacje techniczne o elemencie details

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<form>
 <label>
  Wybierz plik:
  <input type="file" accept=".html, .css, .js">
 </label>

 <details>
  <summary>Lista dopuszczalnych typów pliku:</summary>

  <ul>
   <li>Plik HTML</li>
   <li>Plik CSS</li>
   <li>Plik JS</li>
  </ul>

  <p>
   <b>Możesz wybrać tylko jeden plik.</b>
  </p>
 </details>
</form>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "details" jest element "form". Wspomniany element "form" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "form", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "details".

kontekst wewnętrzny

dokładnie jeden element summary, a następnie zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<form>
 <label>
  Wybierz plik:
  <input type="file" accept=".html, .css, .js">
 </label>

 <details>
  <summary>Lista dopuszczalnych typów pliku:</summary>

  <ul>
   <li>Plik HTML</li>
   <li>Plik CSS</li>
   <li>Plik JS</li>
  </ul>

  <p>
   <b>Możesz wybrać tylko jeden plik.</b>
  </p>
 </details>
</form>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "details" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które występują po dokładnie jednym elemencie "summary", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "summary", element "ul" oraz element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "details".

wymagane elementy dzieci

element summary jako pierwszy element dziecko

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<details> ... </details>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • block (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element details)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu details)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu details

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "details" */
details {
 display:block;
}

Interpretacja elementu details

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .

Opis atrybutów elementu details

Atrybut Lokalny

open

Przeznaczenie atrybutu open

Atrybut open wykorzystany wraz z elementem details pozwala nam określić czy treść reprezentowana przez zawartość, która występuje po elemencie summary danego elementu details, domyślnie powinna być widoczna w oknie przeglądarki internetowej dla użytkownika.

Wartość domyślna

BRAK (gdy pominęliśmy atrybut)

wartość pusta (gdy nie podaliśmy wartości)

Wartości atrybutu open

open

Atrybut open jest atrybutem logicznym elementu details.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
   <label>
    Wybierz plik:
    <input type="file" name="plik" accept=".html, .css, .js">
   </label>

   <button type="submit">zatwierdź</button>

   <details open>
    <summary>Lista dopuszczalnych typów pliku:</summary>

    <ul>
     <li>Plik HTML</li>
     <li>Plik CSS</li>
     <li>Plik JS</li>
    </ul>
   </details>

   <details>
    <summary>Ilość plików do wybrania:</summary>

    <p>
     <b>Możesz wybrać tylko jeden plik.</b>
    </p>
   </details>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Lista dopuszczalnych typów pliku:
 • Plik HTML
 • Plik CSS
 • Plik JS
Ilość plików do wybrania:

Możesz wybrać tylko jeden plik.

Treść reprezentowana przez zawartość, która występuje po elemencie "summary" pierwszego przykładowego elementu "details", domyślnie jest widoczna w oknie przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu "details" został dodany atrybut "open".