Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

wbr

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu wbr

Element wbr reprezentuje sugerowane miejsce przełamania wiersza treści (np. w treści, którą jest długi wyraz lub długa fraza bez białych znaków oraz bez znaku łącznika, czyli znaku myślnika (-)).

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie wbr

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<pre>
  <code>
    div<wbr>{<wbr>background-color:blue;<wbr>}
  </code>
</pre>

Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "wbr" jest element "code". Wspomniany element "code" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "code", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "wbr".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<wbr>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu wbr

/* brak */

Interpretacja elementu wbr

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .