Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość interaktywna

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które istnieją w języku HTML, ponieważ przeznaczeniem wspomnianych elementów HTML jest między innymi możliwość interakcji z użytkownikiem.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. a
 2. audio
 3. button
 4. embed
 5. iframe
 6. img
 7. input
 8. keygen
 9. label
 10. object
 11. select
 12. textarea
 13. video
 1. Element audio należy do kategorii zawartość interaktywna, lecz tylko wtedy gdy dany element audio posiada atrybut controls.
 2. Element img należy do kategorii zawartość interaktywna, lecz tylko wtedy gdy dany element img posiada atrybut usemap.
 3. Element input należy do kategorii zawartość interaktywna, lecz tylko wtedy gdy dany element input nie posiada atrybutu type o wartości hidden.
 4. Element object należy do kategorii zawartość interaktywna, lecz tylko wtedy gdy dany element object posiada atrybut usemap.
 5. Element video należy do kategorii zawartość interaktywna, lecz tylko wtedy gdy dany element video posiada atrybut controls.