Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

border-collapse

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości border-collapse

Za pomocą właściwości border-collapse możemy określić czy kolumny oraz wiersze interesującej nas tabeli HTML (elementu table) mogą posiadać odstępy pomiędzy sobą, które możemy kontrolować za pomocą właściwości border-spacing.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości border-collapse

przeznaczenie
pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

separate

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości border-collapse

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości border-collapse

separate

Wyjaśnienie

Wartość separate jest domyślną wartością właściwości border-collapse.

Domyślnie kolumny oraz wiersze tabeli HTML mogą posiadać odstępy pomiędzy sobą.

Przykład

 border-collapse:separate;
Przykładowa Tabela HTML
komórka - 1komórka - 2komórka - 3
komórka - 4komórka - 5komórka - 6
komórka - 7komórka - 8komórka - 9

Kolumny oraz wiersze przykładowego elementu "table" posiadają odstępy pomiędzy sobą.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   table {
    border-spacing:8px;
    border:3px solid black;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   table > caption {
    padding:1em;
    background-color:#CCC;
   }

   table > tbody > tr > th {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }

   table > tbody > tr > td {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>Przykładowa Tabela HTML</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <th>komórka - 1</th>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 4</th>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 7</th>
     <td>komórka - 8</td>
     <td>komórka - 9</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

collapse

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości collapse właściwości border-collapse możemy sprawić, że kolumny oraz wiersze interesującej nas tabeli HTML nie mogą posiadać odstępów pomiędzy sobą.

Przykład

 border-collapse:collapse;
Przykładowa Tabela HTML
komórka - 1komórka - 2komórka - 3
komórka - 4komórka - 5komórka - 6
komórka - 7komórka - 8komórka - 9

Kolumny oraz wiersze przykładowego elementu "table" nie mogą posiadać odstępów pomiędzy sobą, ponieważ do wspomnianego elementu "table" została dodana właściwość "border-collapse" wraz z wartością "collapse".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   table {
    border-collapse:collapse;
    border-spacing:8px;
    border:3px solid black;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   table > caption {
    padding:1em;
    background-color:#CCC;
   }

   table > tbody > tr > th {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }

   table > tbody > tr > td {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>Przykładowa Tabela HTML</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <th>komórka - 1</th>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 4</th>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 7</th>
     <td>komórka - 8</td>
     <td>komórka - 9</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>