Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

text-justify

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości text-justify

Za pomocą właściwości text-justify możemy określić sposób justowania tekstu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości text-justify

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści oraz posiadający właściwość text-align wraz z wartością justify lub właściwość text-align-last wraz z wartością justify

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

auto

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości text-justify

Firefox

tak

Google Chrome

nie

Safari

nie

Opera

nie

Internet Explorer

nie

Edge

nie

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości text-justify

auto

Wyjaśnienie

Wartość auto jest domyślną wartością właściwości text-justify.

Domyślnie przeglądarka internetowa sama określa sposób justowania tekstu elementu HTML. Najczęściej sposobem tym jest sposób, na który wskazuje wartość inter-word.

Przykład

 text-justify:auto;
przeglądarka internetowa sama określiła sposób justowania tekstu tego elementu "div"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-align:justify;
    text-align-last:justify;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przeglądarka internetowa sama określiła sposób justowania tekstu tego elementu "div"
  </div>

 </body>
</html>

none

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości none właściwości text-justify możemy sprawić, że justowanie tekstu interesującego nas elementu HTML zostanie wyłączone.

Przykład

 text-justify:none;
justowanie tekstu tego elementu "div" zostało wyłączone, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-justify" wraz z wartością "none"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-align:justify;
    text-align-last:justify;
    text-justify:none;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   justowanie tekstu tego elementu "div" zostało wyłączone, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-justify" wraz z wartością "none"
  </div>

 </body>
</html>

inter-word

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości inter-word właściwości text-justify możemy sprawić, że justowanie tekstu interesującego nas elementu HTML zostanie dokonane pomiędzy wyrazami tego tekstu.

Przykład

 text-justify:inter-word;
justowanie tekstu tego elementu "div" zostało dokonane pomiędzy wyrazami tekstu tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-justify" wraz z wartością "inter-word"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-align:justify;
    text-align-last:justify;
    text-justify:inter-word;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   justowanie tekstu tego elementu "div" zostało dokonane pomiędzy wyrazami tekstu tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-justify" wraz z wartością "inter-word"
  </div>

 </body>
</html>

inter-character

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości inter-character właściwości text-justify możemy sprawić, że justowanie tekstu interesującego nas elementu HTML zostanie dokonane pomiędzy literami tego tekstu.

Przykład

 text-justify:inter-character;
justowanie tekstu tego elementu "div" zostało dokonane pomiędzy literami tekstu tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-justify" wraz z wartością "inter-character"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-align:justify;
    text-align-last:justify;
    text-justify:inter-character;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   justowanie tekstu tego elementu "div" zostało dokonane pomiędzy literami tekstu tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-justify" wraz z wartością "inter-character"
  </div>

 </body>
</html>