Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:default

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :default

   :default { ... }
  

Selektor :default odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :default.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :default, gdy w danym momencie dany element HTML traktowany jest przez przeglądarkę internetową jako jeden z elementów domyślnych danego zbioru elementów HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :default

ograniczenie - elementy HTML
 • pierwszy w kolejności (w danym momencie) element button, który służy do zatwierdzenia formularza HTML, z którym został powiązany

 • pierwszy w kolejności (w danym momencie) element input, który służy do zatwierdzenia formularza HTML, z którym został powiązany

 • element input typu checkbox posiadający w danym momencie atrybut checked

 • element input typu radio posiadający w danym momencie atrybut checked

 • element option posiadający w danym momencie atrybut selected

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :default

button:default {
 outline:3px solid red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   button:default { outline:3px solid red; }
  
button:default

do każdego elementu button, który jako pierwszy w kolejności służy do zatwierdzenia formularza HTML, z którym został powiązany

outline

dodaj właściwość CSS, która zmieni obrys elementu HTML

3px solid red

na obrys o szerokości trzech pikseli, stylu solid oraz kolorze czerwonym

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   button:default {
    outline:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form action="https://webkod.pl/php/submit-result.php">
   <label>
    Podaj imię:
    <input type="text" name="imie">
   </label>

   <button type="submit" formmethod="get">zatwierdź - 1</button>
   <button type="submit" formmethod="post">zatwierdź - 2</button>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat

Zmieniony styl wyglądu swojego obrysu posiada tylko ten element "button", który jako pierwszy w kolejności służy do zatwierdzenia formularza HTML, z którym został powiązany.

Interpretacja selektora :default

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .