Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

footer

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu footer

Element footer reprezentuje zawartość, którą powinna być treść dodatkowa odnosząca się do treści reprezentowanej przez zawartość jednego z najbliższych elementów przodków danego elementu footer, który to element przodek jest elementem main, elementem HTML należącym do kategorii sekcja zawartości lub elementem HTML należącym do kategorii korzeń sekcji.

Zawartością elementu footer może być treść, którą zazwyczaj możemy znaleźć w dolnej części artykułu lub w dolnej części strony internetowej, czyli:

 • informacje o prawach autorskich
 • informacje o autorach
 • informacje o załącznikach
 • klikalne odnośniki do innych dokumentów HTML
 • indeksy
 • aneksy
 • kolofony
 • każda inna treść, którą uznamy za docelową treść dodatkową

Dodatkowe artykuły związane z elementem footer

Informacje techniczne o elemencie footer

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <header>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <img src="owoce-01.png" alt="koszyk owoców">
 </header>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <footer>
  <h2>Dane kontaktowe</h2>

  <address>
   Masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu?
   Skontaktuj się z nami!
   <a href="#jan-kowalski">Jan Kowalski</a>
   <a href="#anna-kowalska">Anna Kowalska</a>
  </address>
 </footer>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "footer" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "footer".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie element main jako element potomek, ponadto nie element header lub element footer jako element potomek, chyba że wspomniany element header lub element footer jest elementem potomkiem elementu HTML należącego do kategorii sekcja zawartości, który to element HTML należący do kategorii sekcja zawartości jest elementem potomkiem interesującego nas elementu footer

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <header>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <img src="owoce-01.png" alt="koszyk owoców">
 </header>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <footer>
  <h2>Dane kontaktowe</h2>

  <address>
   Masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu?
   Skontaktuj się z nami!
   <a href="#jan-kowalski">Jan Kowalski</a>
   <a href="#anna-kowalska">Anna Kowalska</a>
  </address>
 </footer>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "footer" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "footer", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h2" oraz element "address", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "footer".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<footer> ... </footer>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • block (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element footer)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu footer)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu footer

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "footer" */
footer {
 display:block;
}

Interpretacja elementu footer

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .