Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

grid-gap

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości grid-gap

Za pomocą właściwości grid-gap możemy określić rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy poszczególnymi wierszami oraz kolumnami siatki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości grid-gap

przeznaczenie
pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0 0

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości grid-gap

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości grid-gap

grupa wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości grid-gap oraz z góry zdefiniowanej grupy wartości możemy określić rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy poszczególnymi wierszami oraz kolumnami siatki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 grid-gap:15px 30px;
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 grid-row-gap:15px;
 grid-column-gap:30px;
}

Składniki grupy wartości właściwości grid-gap

Przykładowe zapisy

15px

15px 30px

30px

30px 15px

row

Składnik row jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości grid-gap. Składnik row określa wartość właściwości grid-row-gap, czyli rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy poszczególnymi wierszami siatki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

calumn

Składnik calumn nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości grid-gap. Składnik calumn określa wartość właściwości grid-column-gap, czyli rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy poszczególnymi kolumnami siatki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki.

Przykład

 grid-gap:30px 15px;
div#item

Rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy poszczególnymi wierszami siatki przykładowego elementu "div#gridbox" wynosi 30 pikseli, natomiast rozmiar dodatkowego odstępu pomiędzy poszczególnymi kolumnami siatki przykładowego elementu "div#gridbox" wynosi 15 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "grid-gap" wraz z następującą grupą wartości: "30px 15px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(6, 70px);
    grid-template-columns:repeat(6, 70px);
    grid-gap:30px 15px;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #item {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:6;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:6;
    font-size:1.3em;
    padding:0.5em;
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div id="item">div#item</div>
  </div>

 </body>
</html>