Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:enabled

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :enabled

   :enabled { ... }
  

Selektor :enabled odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :enabled.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :enabled, gdy w danym momencie dany element HTML nie został wyłączony z możliwości interakcji z użytkownikiem (na przykład za pomocą atrybutu disabled).

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :enabled

ograniczenie - elementy HTML
ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :enabled

input:enabled {
 background-color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   input:enabled { background-color:red; }
  
input:enabled

do każdego elementu input, który nie został wyłączony z możliwości interakcji z użytkownikiem

background-color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tła elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:enabled {
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków: <input type="text">
  </label>

  <hr>

  <label>
   Podaj nazwę koloru: <input type="text" disabled>
  </label>

 </body>
</html>

Rezultat


Tylko element "input", który nie posiada atrybutu "disabled" ma czerwony kolor tła.

Interpretacja selektora :enabled

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .