Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

justify-content

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości justify-content

Za pomocą właściwości justify-content możemy określić sposób wyrównania kolumn budujących siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki. Wspomniane wyrównywanie kolumn budujących siatkę dokonuje się wzdłuż osi liniowej elementu HTML tworzącego układ siatki oraz w obszarze zawartości elementu HTML tworzącego układ siatki.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości justify-content

przeznaczenie
pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

normal

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości justify-content

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Opis wartości właściwości justify-content

normal

Wyjaśnienie

Wartość normal jest domyślną wartością właściwości justify-content.

Wartość normal właściwości justify-content elementu HTML typu grid lub inline-grid działa na takiej samej zasadzie jak wartość stretch.

Przykład

 justify-content:normal;

Ze względu na to, iż przykładowy element "div#gridbox" jest typu "grid" wartość domyślna właściwości "justify-content" przykładowego elementu "div#gridbox" działa na takiej samej zasadzie jak wartość "stretch", a co za tym idzie rozmiar szerokości kolumn budujących siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" został równomiernie rozciągnięty wzdłuż osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>

start

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości start właściwości justify-content możemy sprawić, że kolumny budujące siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki zostaną wyrównane wzdłuż osi liniowej, w kierunku początku tejże osi liniowej.

Przykład

 justify-content:start;

Kolumny budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" zostały wyrównane wzdłuż osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", w kierunku początku osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "justify-content" wraz z wartością "start".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    grid-template-columns:repeat(4, 65px);
    justify-content:start;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>

end

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości end właściwości justify-content możemy sprawić, że kolumny budujące siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki zostaną wyrównane wzdłuż osi liniowej, w kierunku końca tejże osi liniowej.

Przykład

 justify-content:end;

Kolumny budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" zostały wyrównane wzdłuż osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", w kierunku końca osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "justify-content" wraz z wartością "end".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    grid-template-columns:repeat(4, 65px);
    justify-content:end;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>

center

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości center właściwości justify-content możemy sprawić, że kolumny budujące siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki zostaną wyśrodkowane względem początku oraz końca osi liniowej.

Przykład

 justify-content:center;

Kolumny budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" zostały wyśrodkowane względem początku oraz końca osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "align-content" wraz z wartością "center".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    grid-template-columns:repeat(4, 65px);
    justify-content:center;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>

left

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości left właściwości justify-content możemy sprawić, że kolumny budujące siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki zostaną wyrównane na lewo wzdłuż osi liniowej.

Przykład

 justify-content:left;

Kolumny budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" zostały wyrównane na lewo wzdłuż osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "justify-content" wraz z wartością "left".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    grid-template-columns:repeat(4, 65px);
    justify-content:left;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>

space-between

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości space-between właściwości justify-content możemy sprawić, że kolumny budujące siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki zostaną wyrównane w stylu space-between. Styl space-between oznacza, że jeżeli wzdłuż osi liniowej elementu HTML tworzącego układ siatki pozostała wolna przestrzeń, wtedy rozmiar tej wolnej przestrzeni zostanie równomiernie podzielony oraz rozłożony pomiędzy wszystkimi kolumnami.

Gdy element HTML tworzący układ siatki posiada tylko jedną kolumnę, wtedy wartość "space-between" działa na takiej samej zasadzie jak wartość start.

Przykład

 justify-content:space-between;

Kolumny budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" zostały rozłożone wzdłuż osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", pomiędzy początkiem oraz końcem osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", w stylu "space-between", ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "justify-content" wraz z wartością "space-between".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    grid-template-columns:repeat(4, 65px);
    justify-content:space-between;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>

space-around

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości space-around właściwości justify-content możemy sprawić, że kolumny budujące siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki zostaną wyrównane w stylu space-around. Styl space-around oznacza, że jeżeli wzdłuż osi liniowej elementu HTML tworzącego układ siatki pozostała wolna przestrzeń, wtedy rozmiar tej wolnej przestrzeni zostanie równomiernie podzielony oraz rozłożony pomiędzy wszystkimi kolumnami, dodatkowo rozmiar połowy jednej części podzielonego rozmiaru wolnej przestrzeni zostanie umieszczony przed pierwszą kolumną oraz po ostatniej kolumnie.

Gdy element HTML tworzący układ siatki posiada tylko jedną kolumnę, wtedy wartość "space-around" działa na takiej samej zasadzie jak wartość center.

Przykład

 justify-content:space-around;

Kolumny budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" zostały rozłożone wzdłuż osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", pomiędzy początkiem oraz końcem osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", w stylu "space-around", ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "justify-content" wraz z wartością "space-around".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    grid-template-columns:repeat(4, 65px);
    justify-content:space-around;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>

space-evenly

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości space-evenly właściwości justify-content możemy sprawić, że kolumny budujące siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki zostaną wyrównane w stylu space-evenly. Styl space-evenly oznacza, że jeżeli wzdłuż osi liniowej elementu HTML tworzącego układ siatki pozostała wolna przestrzeń, wtedy rozmiar tej wolnej przestrzeni zostanie równomiernie podzielony oraz rozłożony pomiędzy wszystkimi kolumnami, dodatkowo rozmiar jednej części podzielonego rozmiaru wolnej przestrzeni zostanie umieszczony przed pierwszą kolumną oraz po ostatniej kolumnie.

Gdy element HTML tworzący układ siatki posiada tylko jedną kolumnę, wtedy wartość "space-evenly" działa na takiej samej zasadzie jak wartość center.

Przykład

 justify-content:space-evenly;

Kolumny budujące siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" zostały rozłożone wzdłuż osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", pomiędzy początkiem oraz końcem osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", w stylu "space-evenly", ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "justify-content" wraz z wartością "space-evenly".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    grid-template-columns:repeat(4, 65px);
    justify-content:space-evenly;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>

stretch

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości stretch właściwości justify-content możemy sprawić, że kolumny budujące siatkę interesującego nas elementu HTML tworzącego układ siatki zostaną wyrównane w stylu stretch. Styl stretch oznacza, że jeżeli wzdłuż osi liniowej elementu HTML tworzącego układ siatki pozostała wolna przestrzeń, wtedy na podstawie rozmiaru tej wolnej przestrzeni zostanie dokonane równomierne rozciągnięcie znajdującego się na wspomnianej osi liniowej rozmiaru kolumn.

Tylko kolumny posiadające automatyczny rozmiar mogą zostać rozciągnięte. Dla kolumn nieposiadających automatycznego rozmiaru wartość "stretch" działa na takiej samej zasadzie jak wartość start.

Przykład

 justify-content:stretch;

Rozmiar szerokości kolumn budujących siatkę przykładowego elementu "div#gridbox" został równomiernie rozciągnięty wzdłuż osi liniowej przykładowego elementu "div#gridbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#gridbox" została dodana właściwość "justify-content" wraz z wartością "stretch".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(4, 65px);
    justify-content:stretch;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #gridbox > :nth-child(1) {
    grid-row-start:1;
    grid-row-end:3;
    grid-column-start:1;
    grid-column-end:3;
    background-color:red;
   }

   #gridbox > :nth-child(2) {
    grid-row-start:2;
    grid-row-end:4;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:4;
    background-color:orange;
   }

   #gridbox > :nth-child(3) {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:5;
    grid-column-start:3;
    grid-column-end:5;
    background-color:yellow;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
  </div>

 </body>
</html>