Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

padding

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości padding

Za pomocą właściwości padding możemy określić rozmiar kilku różnych wewnętrznych marginesów interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości padding

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-header-group, table-row-group, table-footer-group, table-row, table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial

td, th

animowanie

tak

Interpretacja właściwości padding

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości padding

grupa wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości padding oraz z góry zdefiniowanej grupy wartości możemy określić rozmiar kilku różnych wewnętrznych marginesów interesującego nas elementu HTML.

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 padding:15px 30px 45px 60px;
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 padding-top:15px;
 padding-right:30px;
 padding-bottom:45px;
 padding-left:60px;
}

Składniki grupy wartości właściwości padding

Przykładowe zapisy

15px

15px 30px

15px 30px 45px

15px 30px 45px 60px

top

Składnik top jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości padding. Składnik top określa wartość właściwości padding-top, czyli rozmiar górnego wewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

Składnik right jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości padding. Składnik right określa wartość właściwości padding-right, czyli rozmiar prawego wewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

bottom

Składnik bottom jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości padding. Składnik bottom określa wartość właściwości padding-bottom, czyli rozmiar dolnego wewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

left

Składnik left jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości padding. Składnik left określa wartość właściwości padding-left, czyli rozmiar lewego wewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 padding:50px 100px;
rozmiar górnego oraz dolnego wewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 50 pikseli, natomiast rozmiar prawego oraz lewego wewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 100 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "padding" wraz z następującą grupą wartości: "50px 100px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:50px 100px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar górnego oraz dolnego wewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 50 pikseli, natomiast rozmiar prawego oraz lewego wewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 100 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "padding" wraz z następującą grupą wartości: "50px 100px"
  </div>

 </body>
</html>