Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość metadata

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą reprezentować dodatkowe informacje metadata o danym dokumencie HTML, jak również elementy HTML, które mogą tworzyć relację pomiędzy danym dokumentem HTML, a innymi plikami różnego typu, jak również elementy HTML, które mogą tworzyć dodatkową funkcjonalność danego dokumentu HTML za pomocą skryptów języka programowania (na przykład języka JavaScript) lub za pomocą reguł języka CSS.

Elementy HTML należące do danej kategorii

  1. base
  2. link
  3. meta
  4. noscript
  5. script
  6. style
  7. template
  8. title