Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

body

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu body

Element body reprezentuje część BODY dokumentu HTML, czyli drugą główną część dokumentu HTML.

Elementy HTML znajdujące się w zawartości elementu body najczęściej reprezentują treść danego dokumentu HTML, która może zostać zauważona przez użytkownika w oknie przeglądarki internetowej.

Dodatkowe artykuły związane z elementem body

Informacje techniczne o elemencie body

kategoria ogólna

korzeń sekcji

kontekst zewnętrzny

jako drugi element dziecko elementu html

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <!-- pierwszy element dziecko elementu "html" -->
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD dokumentu HTML -->
 </head>

 <body>
  <!-- drugi element dziecko elementu "html" -->
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "body" jest element "html", dla którego wspomniany element "body" jest drugim elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "html", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "body".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>

 <body>
  <h1>Owoce</h1>

  <article>
   <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  </article>
 </body>
</html>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "body" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1" oraz element "article", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "body".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<body> ... </body>

pominięcie tagu na początku

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy dany element body nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym niczego lub gdy pierwszą rzeczą, która znajduje się w kontekście wewnętrznym danego elementu body nie jest ciąg znaków w formie białego znaku lub w formie komentarza języka HTML lub gdy pierwszym elementem HTML, który znajduje się w kontekście wewnętrznym danego elementu body nie jest element link, element meta, element script, element style lub element template

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy bezpośrednio po danym elemencie body nie występuje ciąg znaków w formie komentarza języka HTML

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu body

body {
 display:block;
 margin:8px;
}

Interpretacja elementu body

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak