Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

body

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu body

Element body reprezentuje część BODY dokumentu HTML, czyli drugą główną część dokumentu HTML. Zazwyczaj w zawartości reprezentowanej przez element body znajdują się elementy HTML, których zawartość reprezentuje treść, która może zostać zauważona przez użytkownika w oknie przeglądarki internetowej.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie body

kategoria ogólna

korzeń sekcji

kontekst zewnętrzny

jako drugi element dziecko elementu html

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <!-- pierwszy element dziecko elementu "html" -->
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
 </head>

 <body>
  <!-- drugi element dziecko elementu "html" -->
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "body" jest element "html", dla którego wspomniany element "body" jest drugim elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "html", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "body".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>

 <body>
  <h1>Owoce</h1>

  <article>
   <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  </article>
 </body>
</html>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "body" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1" oraz element "article", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "body".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<body> ... </body>

pominięcie tagu na początku

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli dany element body nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym niczego lub jeżeli pierwszą rzeczą, którą reprezentuje dany element body nie jest ciąg znaków w formie białego znaku lub w formie komentarza języka HTML lub jeżeli pierwszym elementem HTML, który występuje w kontekście wewnętrznym danego elementu body nie jest element link, element meta, element style, element script lub element template

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie body nie występuje ciąg znaków w formie komentarza języka HTML

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu body

body {
 display:block;
 margin:8px;
}

Interpretacja elementu body

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak