Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Selektor typu atrybutu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora [A]

   [atrybut] { ... }
  

Selektor typu atrybutu odszukuje każdy element HTML, który posiada atrybut HTML podanego przez nas typu.

Selektor typu atrybutu tworzymy za pomocą nawiasu kwadratowego [], w którym należy umieścić nazwę interesującego nas atrybutu HTML.

Informacje techniczne o selektorze [A]

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor [A]

[title] {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   [title] { color:red; }
  
[title]

do każdego elementu HTML, który posiada atrybut title

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   [title] {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div title="opis przykładowego elementu HTML">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML posiada atrybut "title"
  </div>

  <p id="lipiec" title="lato">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ jednym z atrybutów tego elementu HTML jest atrybut "title"
  </p>

  <div class="czerwiec">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie posiada atrybutu "title"
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML posiada atrybut "title"

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" jest koloru czerwonego, ponieważ jednym z atrybutów tego elementu HTML jest atrybut "title"

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element HTML nie posiada atrybutu "title"

Interpretacja selektora [A]

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak